Nieuws

Terschelling wil dwarsliggende oesterbank verwijderen


WEST-TERSCHELLING - Terschelling wil een oesterbank van zandbank De Plaat laten verwijderen. De Japanse oesters hebben in ruim tien jaar tijd een rif tegenover de jachthaven gevormd, dat de doorstroomsnelheid beperkt. De Plaat is in de 19e eeuw met dammen omsloten om als waterbekken te fungeren. Het uitstromende water moet de haven bij eb op natuurlijke wijze op diepte houden.

Die functie verminderde met het jaar toen zich precies bij de uitloop langs de dam een veld Japanse oesters vormde. Deze situatie werkt verzanding van de haven in de hand. De laatste jaren moeten steeds grotere hoeveelheden slib worden weggebaggerd om deze op diepte te houden. De kosten voor de gemeente zijn navenant.

Hoewel De Plaat deel uitmaakt van de havenwerken en in die hoedanigheid als waterstaatkundig werk wordt aangemerkt, valt dit stuk droogvallend wad onder het regime van Natura2000. “Japanse oesters zijn exoten die voor de natuur van de Waddenzee van weinig waarde zijn”, zegt ecoloog Piet Zumkehr uit Midsland. “Vogels eten ze niet terwijl het wadleven onder zo’n bank verarmt.”

In opdracht van de gemeente maakte Zumkehr een rapport, dat de aanvraag bij de provincie om de oesters te mogen verwijderen, moet ondersteunen. De ecoloog lette daarbij vooral op de aanwezigheid van mosselen. Die hebben zich op een aantal plaatsen in de Waddenzee gehecht aan de Japanse oesters. Is meer dan vijf procent van een oesterbank bezet met mosselen, dan verdienen ze volgens de Natuurwet een beschermde status. Na inventarisatie is echter gebleken dat mosselen op de bewuste bank amper voorkomen. Piet Zumkehr verwacht dat na verwijdering van het rif het bodemleven zich zal herstellen en voor de vogels weer voedselrijker wordt.

|Doorsturen

BuienradarAgenda