Nieuws

Terschelling stapt in groen gas

Door Jeroen Pietersma
MIDSLAND - Terschelling krijgt een tankstation voor groen aardgas. Het vulpunt wordt door het bedrijf Orangegas gebouwd op het terrein van oliehandel Piet Smit aan de Midslanderhoofdweg. Die gaat het 264.000 euro kostende station exploiteren.

Door een renteloze lening van € 80.000 te verstrekken, wil het college van burgemeester en wethouders een stap zetten naar schonere energie. De provincie betaalt 104.000 euro. De lening wordt in maximaal vijftien jaar afgelost en is afhankelijk van de omzet.

De vuilnisauto’s van Omrin gaan als eerste op deze schone brandstof rijden. Groen gas wordt door Omrin geproduceerd uit biomassa op het ecopark de Wierde in Oudehaske. Verwacht wordt dat het openbaar vervoer zich in 2015 na de eerstvolgende concessieverlening als tweede grote afnemer aandient. Ook het gemeentelijk wagenpark gaat mogelijk over op gas. Het benodigde gas wordt op het eiland afgetapt uit het bestaande aardgasnet en hoeft dus niet per tankauto aangevoerd te worden.

De gemeenteraad toonde zich dinsdagavond tijdens de raadsvergadering niet bijster onder de indruk van de belangrijkste reden van het college, de beoogde milieuwinst. Volgens Arie Doeksen (Plaatselijk Belang) is aardgas alweer achterhaald, omdat de huidige generatie dieselmotoren inmiddels minder schadelijke stoffen uitstoten. Transportbedrijven zouden bovendien huiverig zijn om te investeren in gasmotoren vanwege het duurdere onderhoud. Partijgenoot Schweichmann sprak van symboolpolitiek en was bang dat de gemeente met deze deal financieel het schip in gaat.

De VVD is ronduit tegen, zolang het college niet met meer zekerheden komt. Overheidssubsidie voor een particulier bedrijf vinden de liberalen ongewenst. De Partij van de Arbeid toonde zich juist blij met de stap naar een schoner milieu, mits het de ontwikkeling van elektrisch rijden en schone diesel niet in de weg staat.

De mening van de raad was niet van invloed op de definitieve toekenning van de lening aan Orangegas. Het college heeft zelf deze bevoegdheid. Orangegas realiseert en exploiteert Groengas-vulpunten in Nederland en België en werkt aan een landelijk dekkende netwerk. In Friesland zijn zes tankstations en een kantoor in Heerenveen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda