Nieuws

Strandexcursies Terschelling ten onrechte verboden

Door Jeroen Pietersma
DEN HAAG ? De provincie Friesland heeft ten onrechte een deel van het Terschellinger strand verboden verklaard voor strandexcursies van Westbank. Dat heeft de Raad van State donderdag beslist in een beroep dat was ingesteld door Westbank.

De provincie verleende wel vergunning voor excursies op een deel van het strand. Maar het gebied tussen de palen 3 en 5 en tussen paal 16 en paal 28 werd tot verboden gebied verklaard ter bescherming van de plevier. Het hele Noordzeestrand is onder meer aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege deze vogelsoort.

De advocaat van Westbank betoogde bij de Raad dat een vergunning van de Natuurbeschermingswet niet eens vereist is voor de strandexcursies, die in de periode van april tot en met augustus meestal één keer per dag worden uitgevoerd. De provincie en Westbank zijn het er namelijk over eens dat de strandbus de kwaliteit van het leefgebied van de vogels niet verslechtert.

De provincie vindt een vergunning desondanks nodig, omdat niet kan worden uitgesloten dat de vogels ernstig worden gestoord als de strandbus passeert. Dat zou zeker kunnen gebeuren als ze hun broedplaats hebben verlaten om te gaan foerageren.

Volgens de Raad heeft Westbank echter aannemelijk gemaakt dat er geen verstoring zal plaatsvinden. En dat is bevestigd door onafhankelijke deskundigen die door de Raad werden ingeschakeld in deze zaak. Die deskundigen constateren dat een mogelijke verstoring hooguit twee keer per dag plaatsvindt. Dat zal geen negatief effect hebben op de vogels, aldus de deskundigen van de Raad.

De Raad concludeert dat de provincie niet goed heeft gemotiveerd waarom voor de strandexcursies een vergunning nodig is.

|Doorsturen

BuienradarAgenda