Nieuws

Stichting Visserijdagen Harlingen zoekt vrijwilligers

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN ? Om de jaarlijkse Visserijdagen in Harlingen in goede banen te leiden, zijn er veel mensen nodig. De Stichting Visserijdagen Harlingen is daarom op zoek naar mensen die zich voor een korte tijd - bijvoorbeeld voor een paar uurtjes - of voor een langere periode belangeloos willen inzetten voor het Harlinger feest, dat dit jaar gehouden wordt van 29 augustus tot en met 1 september.

Het organiserende comité, bestaande uit veertien vrijwilligers, zoekt enthousiaste Harlingers en andere belangstellenden die sympathie hebben voor de activiteiten en die het leuk vinden het feest eens van een andere kant (actief) mee te maken. Het gaat hierbij alleen om mensen die zich uitsluitend op één of meerdere dagen willen inzetten of tijdens een bepaalde activiteit.

De inzet van de vrijwilligers wordt gevraagd voor onder andere het verlenen van hand- en spandiensten, zoals: helpen bij het inrichten van podia, ophangen van vlaggen, rondbrengen van frisdrank en broodjes, ondersteuning bij de verkooppunten, flyeren, de verkoop van loten enzovoort. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Vrijwilligerscentrale van De Skule Welzijn, Godsacker 35 in Franeker via 0517-397800 of info@deskule.nl. Kijk voor meer vacatures op www.deskule.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda