Nieuws

Recycling bij obs ?t Wad

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN ? Vorig jaar mei zijn leerlingen van obs ?t Wad begonnen aan het recyclingproject ?Wecycle?. In de school aan het Oud Jaagpad en in de Hofstraat staat een groene bak, waar ouders hun kleine gebruikte elektrische apparaten in kunnen doen. Kinderen leren dat elektrische apparaten niet thuishoren in de vuilnisbak.

Douwe Fokkinga, Marit en Nynke de Jong zijn de ambassadeurs van dit bijzondere project. Per ingeleverd apparaat krijgt de school één punt. Zo spaart men via een puntensysteem voor nieuwe apparaten, boeken, sport- of spelmateriaal. Ook buurtbewoners werden door middel van een flyer op de hoogte gesteld en kunnen oude elektrische apparaten inleveren. Afgelopen vrijdagmorgen kregen de deelnemende kinderen van groep 3 als beloning een presentje; een zakje met knikkers. In totaal doen 1300 basisscholen, instellingen voor buitenschoolse opvang en middelbare scholen meer aan het project.

|Doorsturen

BuienradarAgenda