Nieuws

?Provincie Frysl?n heeft Harlingen op verkeerde been gezet?

Door Jeroen Pietersma
LEEUWARDEN - Provincie Frysl?n heeft Omrin actief geholpen bij het opstellen van de vergunningaanvraag voor de afvaloven. Verder heeft de provincie bij het ministerie van EZ gelobbyd voor een subsidie voor de afvaloven. Een ambtenaar van de provincie die werkte aan verkrijgen van deze subsidie heeft vervolgens de vergunningverlening geleid. Dat staat in een evaluatie van de vergunningverlening, opgesteld door een werkgroep van de provincie Frysl?n. Volgens de werkgroep hebben Gedeputeerde Staten de inwoners van Harlingen op het verkeerde been gezet. En had de provincie gebruik moeten maken van de expertise van stichting Afvaloven Nee. De stichting vindt de evaluatie schokkend: ?Het gezag en de geloofwaardigheid van de provincie Frysl?n zijn nu echt verdwenen als het om de afvaloven gaat.?

De relatie tussen provincie enOmrin ging verder dan die van vergunningverlener en -aanvrager.“In het begin van het proces was de provincie op economische gronden voorstander van deREC”, schrijft de werkgroep.De provincie wilde subsidie verlenen, maar dit bleek niet mogelijk te zijn.De portefeuillehouderMilieuzaken van de provincieFryslân heeft vervolgens actief gelobbyd bij het ministerie vanEconomischeZaken.Het ministerie heeft een subsidie van€6 miljoen voor de afvaloven uitgetrokken.De contactpersoon bij de provincie voorOmrin heeft zich beziggehouden met het verkrijgen van deze subsidie.Deze ambtenaar werd vervolgens projectleider voor de vergunningverlening voor de afvaloven.De werkgroep concludeert dat de provincie werd geplaagd door een“onheldere rolopvatting en communicatie over de eigen rol”.

De provincie ging in het overleg metOmrin verder dan had gehoeven, stelt de werkgroep.Omrin moest vier keer de milieueffectrapportage aanpassen voordat de provincie er mee in kon stemmen.“In de tien maanden tussen de eerste indiening en laatste aanvulling heeft de provinciale organisatie veel tijd en moeite gestoken in het adviseren vanOmrin bij het opstellen van de aanvraag voor de vergunning, en daarbij ook actief geholpen”, aldus de werkgroep, die opmerkt dat toenmalige gedeputeerdePietAdema en de directie vanOmrin regelmatig overlegden.Hierdoor werd het beeld van een minder strenge houding van de provincie tegenoverOmrin versterkt, stelt de werkgroep.“Dit versterkte op zijn beurt de beeldvorming dat de provincie aan de kant stond vanOmrin.”

De werkgroep stelt dat de provincie de afvaloven-zaak - ten onrechte - politiek heeft gemaakt.De coalitie vanCDA,PvdAenChristenUnie beloofde dat voldoende draagvlak in de regio, als criterium zou worden meegewogen bij het al dan niet verlenen van de milieuvergunning.DeWet milieubeheer biedt hier echter helemaal geen mogelijkheid toe.“Hierdoor werd ook de omgeving op het verkeerde been gezet”, stelt de werkgroep.

"Wij vinden de inhoud van het rapport schokkend”, reageertHansGillissen van stichtingAfvalovenNee.“We vragen ons af, of de provincie als handhaver van de wetüberhaupt nog een objectieve handhaver kan zijn, nu ze zo ontzettend partij heeft gekozen.Want het is vreemd dat de provincie eerst subsidie inDenHaag ritselt voor de afvaloven, vervolgensOmrin meehelpt bij het schrijven van de vergunningsaanvraag en nu de regels moet handhaven.GedeputeerdeStaten en deCommissaris van deKoningin vonden en vinden het allemaal prima.Het gezag en de geloofwaardigheid van de provincieFryslân zijn nu echt verdwenen als het om de afvaloven gaat.”

Overigens stelt de werkgroep dat de provincie“dwarsdenkers”bij een vergunningverlening moet betrekken.Als voorbeeld noemt zij stichtingAfvalovenNee“met grote professionaliteit en kennis van de materie”.Volgens de werkgroep koosOmrin voor een ongelukkige toonzetting, bijvoorbeeld door tegenstanders van de afvaloven als‘oproerkraaiers’te bestempelen.“De defensieve houding en het gebrek aan openheid vanOmrin droegen ook bij aan het beeld van een partij die wat te verbergen had”, aldus de werkgroep in de evaluatie.

De evaluatie van de afvalovenzaak beslaat de periode tot en met de uitspraak van deRaad vanState van begin 2010, toen de vergunning werd vernietigd.De evaluatie werd begin mei van dit jaar afgerond, maar is afgelopen woensdag pas openbaar gemaakt.“Ik wil graag zo open mogelijk zijn over deREC, daarom maken we het rapport helemaal openbaar”, aldus gedeputeerdeSietskePoepjes.VolgensPoepjes is deze evaluatie een aanzet en komt er een grondig extern onderzoek nadat deRaad vanState definitief uitspraak doet over de milieuvergunning voor de afvaloven.

|Doorsturen

BuienradarAgenda