Nieuws

Ministerie EL&I wil mosselproductie op Noordzee

Door Jeroen Pietersma
DEN HAAG - Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) roept ondernemers op zich in te schrijven voor experimenten op de Noordzee op het gebied van mosselproductie. De mosselsector heeft in 2008 afgesproken de visserij op bodemzaad geleidelijk te vervangen door andere methoden om aan mosselzaad te komen. De experimenten richten zich op die alternatieven.

Op dit moment is het belangrijkste alternatief voor de traditionele bodemberoerende mosselvisserij, de zogeheten mosselzaad-invanginstallaties (MZI’s). Die bevinden zich vooral in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta. De sector wil niet afhankelijk zijn van alleen deze estuaria, daarom is het nodig om te onderzoeken of het mogelijk is om mosselen te produceren op de Noordzee, aldus het ministerie. Maar de turbulente Noordzee stelt hoge technische eisen aan de installaties, de oogstmethoden en het onderhoud. De experimenten moeten uitwijzen wat hiervan het gevolg is voor de economische haalbaarheid.
De Noordzee stelt door zijn turbulentie hoge eisen aan de installaties zelf, maar ook aan de oogstmethoden en het onderhoud. De vraag is wat dit betekent voor de technische inrichting en de bijbehorende bedrijfsvoering. Bovendien is op voorhand niet duidelijk waar de beste condities heersen voor mosselzaadval en -groei. Het experiment, waarvoor een ontheffing wordt verleend, moet in ieder geval op zijn gericht op beantwoording van deze vragen.
Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bepaalt of een ontheffing kan worden verleend voor het aangevraagde experiment. Als er meer dan vijf aanvragen zijn ingediend, worden die aanvragen die voldoen aan bepaalde criteria toegelaten. Er komen maximaal vijf kleinschalige experimenten, waarin aangepaste technieken op nieuwe, onbeschutte plekken in de praktijk getoetst kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht waar de beste condities heersen voor mosselzaadval en -groei. De experimenten gaan vooralsnog drie jaar duren. Als de experimenten succesvol blijken te zijn, dan komt commerciële toepassing in beeld. Ondernemers kunnen zich inschrijven, de inschrijfduur loopt tot 16 januari. De experimenten moeten in 2012 van start gaan.

|Doorsturen