Nieuws

Meningen over Terschellinger havenuitbreiding blijven botsen

Door Jeroen Pietersma
WEST-TERSCHELLING - Het verleggen van de oostelijke dam en het uitbaggeren van de haven van West-Terschelling gaat zeker vijf miljoen euro kosten. Voor het college van burgemeester en wethouders is het reden om dit alternatieve uitbreidingplan dat tijdens de raadscommissie van 7 februari j.l. door de gemeenteraad is ingebracht, niet in de havenplannen op te nemen. Het college acht het bovendien erg moeilijk om de vijf hectare natuurgebied die daarmee wordt opgeofferd, te compenseren.

Lees het complete verhaal in de HC van dinsdag 21 februari.

|Doorsturen

BuienradarAgenda