Nieuws

?Maak vuurtorens onderdeel van de Kustwacht?

Door Jeroen Pietersma
TERSCHELLING - De vuurtorens van Terschelling en Schiermonnikoog moeten onderdeel worden van de Kustwacht. Nu is Rijkswaterstaat Noord-Nederland het controlerend en aansturend orgaan. Maar bij het management is onvoldoende kennis over de werkzaamheden van, en de binding met de bemanningen van de torens. Dat zegt Erwin Rob, scheepsbevrachter in Delfzijl en mededirecteur van EVT in het decembernummer van het maritiem tijdschrift Cornelis Douwes.

“Het is te vaak gebleken dat te weinig kennis van zaken een vlotte communicatie en slagvaardig werken in de weg stond met de over het algemeen op hbo-niveau opgeleide nautische verkeersleiders”, zegt Rob.
Hij constateert als lid van de belanghebbendengroep van de verkeerscentrale Brandaris, dat tussen de bemanningen van de torens en het Kustwachtcentrum reeds een natuurlijke binding is. Volgens hem zijn in het verleden al meerdere keren verkeersleiders van de torens gaan werken bij het KWC en andersom. “Functie en werkzaamheden lijken erg veel op elkaar.”
In de toekomst kan ook de post Harlingen, indien dit een volwaardige verkeerspost zou worden, onder de Kustwacht kunnen vallen.

Mochten de torens onder het regime van Rijkswaterstaat blijven, dan hoopt en verwacht Rob dat er vanaf nu op transparante wijze met de bemanningen naar de toekomst wordt gekeken.
“Het gevoel van achterkamertjespolitiek moet voorgoed verdwijnen en de mensen van de werkvloer dienen voorgoed serieus betrokken te worden bij het realiseren van een moderne Brandaris. Laten we hopen dat de wakers van het Wad ongestoord hun belangrijke taak kunnen vervullen en niet weer belanden in onzekerheid over hun toekomst en werkplek.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda