Nieuws

Kimswerd wil bij gemeente Harlingen

Door Jeroen Pietersma
KIMSWERD/HARLINGEN - Een meerderheid van de inwoners van Kimswerd wil uit de gemeente S?dwest Frysl?n stappen en zich aansluiten bij de gemeente Harlingen. De blijkt uit een - voorlopige - enqu?te van dorpskrant ?Kimswerd op A4?.

De redactie van de Harlinger Courant heeft de Vereniging Dorpsbelangen Kimswerd in september gepolst over het houden van een enquête. Dorpsbelang vond het toen echter te vroeg en niet interessant. Daar kwam verandering in toen de herindelingsdiscussie in Harlingen oplaaide, waarbij steeds meer Harlinger burgers en politici aansturen op aansluiting van dorpen als Kimswerd en Zurich.

De Vereniging Dorpsbelangen Kimswerd heeft eind vorige maand de enquête verspreid onder alle Kimswerder huishoudens, in ‘Kimswerd op A4’. Dorpsbelang benadrukt dat het gaat om een voorlopige mening over de eventuele overstap. “We gaan hier nu niet te diep op in; het gaat om uw huidige mening/standpunt/gevoel”, schreef de dorpskrant.

Van de 200 huishoudens in Kimswerd hebben er tot nu toe ongeveer vijftig gereageerd, meldt Dorpsbelang in de laatste ‘Kimswerd op A4’. Een voorlopige uitkomst schommelt tussen de 65 en 70 procent die JA zegt tegen gemeente Harlingen.

Er komen mogelijk nog meer ingevulde enquêtes binnen. Inwoners van Kimswerd kunnen het enquêteformulier inleveren bij één van de bestuursleden van Dorpsbelang of hun mening mailen naar dorpsbelangen@kimswerd.com.
Zij kunnen ook hun mening geven tijdens een informatieavond over een vernieuwde toekomstvisie voor Kimswerd . Deze wordt op donderdag 1 december gehouden van 19.30 tot 22.00 uur in mfc Piers’ Stee te Kimswerd.

|Doorsturen

BuienradarAgenda