Nieuws

Jeugdgemeenteraad slijpsteen voor de geest en beter dan ?echte?

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - De Harlinger jeugdgemeenteraad kwam onlangs voor de tweede keer bijeen in de raadszaal op het stadhuis. Voortaan doen Gerrit Nagel en Remco van der Meer verslag van de vergadering voor de Harlinger Courant. Deze keer onder andere over het horecabeleid. Door Gerrit Nagel en Remco van der Meer

Anderhalf uur lang vierden democratie, maatschappelijke betrokkenheid en broederschap hoogtij in onze glorieuze gemeente. Het debat laaide vurig op, argumenten sneden hout en er werden spijkers met koppen geslagen. De avond kon met recht een slijpsteen voor de geest genoemd worden. Mede dankzij verschillende prikkelende agendapunten rangerend van het Harlinger horecabeleid tot de culturele begroting van onze gemoedelijke gemeente.

Na een korte mededeling door Sjoerd Brandsma over de live opname van de vergadering (terug te kijken op de website van de gemeente Harlingen) konden de jeugdraadsleden weer van start. Een vertrouwd onderwerp passeerde de revue als eerste: de mogelijkheid voor Harlinger jongeren om buiten schooltijd gratis te kunnen sporten. Omdat gezondheid hoog in het vaandel staat bij de raad, werd het voorstel enthousiast besproken. Door het wegvallen van de rsg Simon Vestdijk als geldschieter, moest gezocht worden naar een nieuwe oplossing.?Getracht zal worden om een regeling te treffen met een sportcentrum, met behulp van een financiële bijdrage van de gemeente en verschillende partijen in Harlingen, waaronder het Jongerenwerk en de Maritieme academie.

Het belangrijkste punt op de agenda van de raad was het horecabeleid in onze gemeente. Een voorstel om de lokale uitgaansgelegenheden hun deuren eerder te laten sluiten, deed veel stof opwaaien bij de raad. Vooral omdat de raadsleden zich maar al te goed beseffen dat het gros van het uitgaanspubliek z’n gezicht pas laat in de stad laat zien. Besloten werd om de discussie tijdens de volgende vergadering voort te zetten omdat de raad zich eerst nog iets meer in het onderwerp wil verdiepen.

Na een korte blik op de begroting van de gemeente Harlingen brak de tijd aan voor een van de ambitieuzere plannen van de raad: het gebruik van sociale media zoals Facebook en Twitter. Dit wordt essentieel geacht, aangezien de jeugdraad vooral de stem is van jongeren binnen de gemeente. Middels deze ‘social media’ wil de jeugdraad de internettende Harlinger op de hoogte te houden van wat er binnen de raad speelt. De ‘social media’ hebben, dankzij hun toegankelijkheid, tevens een klankbordfunctie. Enkele raadsleden waren meteen bereid om dit in hun vrije tijd op te zetten.

De raad was duidelijk gegroeid in haar rol sinds de vorige vergadering; er werd ordelijk en serieus gedebatteerd. Knipogend merkte een ingewijde op dat het zelfs beter ging dan bij de ‘echte’ gemeenteraad. Zowel leden als toeschouwers konden na een boeiende vergadering tevreden huiswaarts keren.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 15 december om 19:30 in het stadhuis. Net zoals de afgelopen vergadering is deze openbaar en live te volgen op www.harlingen.nl. Jongeren met voorstellen voor agendapunten kunnen terecht op Twitter bij @Jgemeenteraad of gewoon mailen naar jeugdgemeenteraad@harlingen.nl.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda