Nieuws

Inspraaktermijn windplannen provincie verlengd

Door Jeroen Pietersma
LEEUWARDEN - De termijn voor inspraak op de windplannen van de provincie is verlengd. De concept structuurvisie Windstreek ligt vanaf 10 september ter inzage. Reageren op de plannen kan nog tot 11 november. Vooral op verzoek van enkele dorpsbelangen is die termijn met drie weken verlengd. Zo heeft iedereen meer tijd om te reageren.

De provincie werkt aan de structuurvisie voor het beleid voor windenergie. Hierin worden drie gebieden aangewezen waar ruimte moet komen voor windenergie. Dat betreft een gebied in het IJsselmeer, bij de Kop van de Afsluitdijk en aan de noordoostkant van het klaverblad bij Heerenveen.
Ingediende reacties verwerken we in een reactienota. Die wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming door Gedeputeerde Staten. Daarna komt het voorstel in Provinciale Staten. Zij zullen begin 2013 de structuurvisie vaststellen. Meer informatie over de windplannen van de provincie op www.fryslan.nl/windenergie.

|Doorsturen

BuienradarAgenda