Nieuws

ID-kaart voor jongeren nu nog ? 9,20

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Jongeren tot 14 jaar kunnen alleen nog dit jaar (2011) een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aanvragen voor ? 9,20. Vanaf 1 januari 2012 gaat diezelfde kaart ? 30,00 kosten. Het jeugdtarief wordt wettelijk verhoogd omdat veel meer jongeren een NIK hebben aangevraagd dan bij de invoering voorzien was.

Als gevolg van de prijsverhoging houdt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er rekening mee dat er tot 1 januari 2012 weer een toeloop zal komen van extra aanvragen voor Nederlandse identiteitskaarten.

De normale levertijd voor een Nederlandse identiteitskaart is vijf werkdagen. Voor documenten waarvoor het lagere tarief (€9,20) is berekend, kan een afwijkende levertijd gelden.

Voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart geldt:

Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen zelfstandig een ID-kaart aanvragen en hebben geen toestemming van de gezagsdrager(s) (ouders/voogd) nodig.

Kinderen jonger dan 12 jaar hebben wel toestemming nodig van de gezagsdrager(s). Let op: Zowel het kind, als een van de gezagsdragers dienen bij de aanvraag aanwezig te zijn. De andere gezagsdrager kan schriftelijk toestemming verlenen. Neem van beiden een geldige legitimatie mee.

Het toestemmingsformulier kunt u downloaden op de site van de gemeente Harlingen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda