Nieuws

Huishoudboekje op orde, maar vergadercultuur niet

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Ondanks de economische recessie heeft de gemeente Harlingen een sluitende begroting voor volgedn jaar. Op de wat langere termijn heeft de gemeente zelfs een klein overschot van ? 23.000 in 2015. Dat bleek woensdagavond tijdens een stroperige raadsvergadering van ruim viereneenhalf uur.

“Menige gemeente zal jaloers zijn op onze begroting”, zie Jan Jellema (Harlinger Belang). “Die is sluitend zonder dat het ten koste gaat van de woonlast van de bewoners.” Volgens Douwe ten Napel (CDA) een compliment waard. “Zeker in deze barre omstandigheden.” Hoewel de raad unaniem instemde met de begroting, was er ook kritiek. Op de forse externe juridische kosten (€ 152.000) en reis- en verblijfkosten van de wethouders (€ 20.000 meer dan geraamd). Jan Jellema (Harlinger Belang) wees de gemeente op de braakliggende grond van Oostpoort die gemeenschap jaarlijks pakweg een ton kost. “De teller staat inmiddels op 1,4 miljoen. Mogelijk moeten we het in één keer oplossen om er maar van af te zijn.” Jellema vroeg zich af waarom de gemeente is gestart met sloop op het Spaansenterrein. Volgens Jellema is er mogelijk sprake van ongeoorloofde staatssteun bij koop van het terrein. “Het is niet handig als we opstallen slopen als de kans bestaat dat de we deal kunnen terugdraaien.” Volgens burgemeester Paul Scheffer heeft de gemeente de optie ‘staatssteun’ niet als onhaalbaar betiteld, maar worden vandalismegevoelige objecten gesloopt.
GroenLinks vroeg om het te kleine verschil tussen de afvalstoffenheffing voor een eenpersoons- en een meerpersoonshuishouden aan te pakken. Een amendement werd door vrij wel de gehele raad gesteund; begin 2013 moeten eenpersoonshuishoudens een stuk minder betalen. De SP ging niet meer in het voorstel; volgens fractievoorzitter Pieter Kraaima kan de afvalverwerking een stuk goedkoper. Hij vroeg het gemeentebestuur om een lijstje goedkope alternatieven voor Omrin. Inspreker H.J. van Houten merkte in een betoog van vijf minuten op dat de gemeente Harlingen niet genoeg aan duurzaamheid doet. Een raadsbreed gedragen amendement regelde nog dat aanslagen hoger dan 4540 euro gespreid betaald kunnen worden.
Burgemeester Scheffer had voor de raadsvergadering een tijdsschema opgesteld, maar rond een uur of tien bleek al dat het schema bij lange na niet gehaald zou worden. Zo was er nog discussie over de verhuizing van gemeentepersoneel van Waddenpromenade naar Rabobankgebouw. Het is nog onzeker of de verhuizing doorgaat.

|Doorsturen