Nieuws

Hoorcommissie: overschrijding maximum storingsuren afvaloven

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - De afvaloven heeft het maximum van zestig storingsuren overschreden. Ook storingen tijdens de inregelperiode tellen namelijk mee als storingsuren, zo bepaalt het in Harlingen inmiddels bekende Besluit verbranden afvalstoffen (Bva). De provincie Frysl?n stelde eerder dat dit niet het geval is. Gemeente Harlingen en stichting Afvaloven Nee maakten bezwaar en een klachtencommissie heeft de provincie Frysl?n in het ongelijk gesteld. Volgens Afvaloven Nee moet de afvaloven nu uit. ?Wij voorzien geen problemen?, reageert Omrin-woordvoerder Sape Jan Terpstra. ?Het aantal storingsuren is inmiddels gecorrigeerd.?

In mei van dit jaar moest een medewerker van de provincie Fryslân in de Harlinger raadszaal schoorvoetend toegeven dat er al meer dan zestig storingsuren genoteerd stonden. In de milieuvergunning, afgegeven door de provincie Fryslân, is het maximum van zestig storingsuren vastgelegd. Tijdens deze uren is er een verhoogde uitstoot van rookgassen toegestaan. Volgens Afvaloven Nee was overschrijding van het maximum aantal storingsuren reden om de afvaloven de rest van het jaar stil te leggen. Toenmalige gedeputeerde Sjoerd Galema (CDA) stelde destijds dat storingen tijdens de inregelperiode niet meetellen en weigerde handhaving.

In het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) is echter vastgelegd dat alle storingen - vanaf de ingebruikname - meetellen in het totaal van storingsuren. Dat stelde stichting Afvaloven Nee van meet af aan, op basis van experts en jurisprudentie, en dat wordt nu bevestigd door de Commissie voor bezwaar-, beroepschriften en klachten (hoorcommissie) van de provincie Fryslân. Zowel Afvaloven Nee als de gemeente Harlingen stapte begin juni naar deze commissie.

De gemeente wilde duidelijkheid over het Bva en destijds stillegging van de afvaloven zolang er mogelijk gevaar voor de volksgezondheid was. Volgens de gemeente heeft Omrin inmiddels aangetoond dat er geen gevaar voor de volksgezondheid bestaat. Zij vindt daarom dat de provincie kan volstaan met een last onder dwangsom, een soort voorwaardelijke boete met het oog op mogelijke toekomstige overtredingen. De provincie zal een beslissing moeten nemen over dit voorstel van de gemeente Harlingen. 

Volgens Afvaloven Nee moet de afvaloven uit. Overschrijding van het maximaal toegestane aantal storingsuren is een overtreding van Nederlandse en Europese wetgeving en deze was al in april bereikt, stelt de stichting. “Dat betekent dat Omrin al vanaf april in overtreding is en dat deze overtreding van de wet door de provincie tot op de dag van vandaag wordt toegestaan”, zegt Frank Petersen van Afvaloven Nee. “Het is onbegrijpelijk dat de provincie Fryslân kennelijk vindt dat de wet voor Omrin niet telt.” Stichting Afvaloven Nee wil dat de provincie, naar aanleiding van de uitspraak van de direct ingrijpt, en roept Provinciale Staten op om het college van Gedeputeerde Staten tot actie te dwingen. Volgens de klachtencommissie kan het college van Gedeputeerde Staten echter een belangenafweging maken, maar moet deze wel goed gemotiveerd worden. 

Overigens heeft de commissie ook kritiek op een rapport van de GGD. De GGD stelde een rapport op naar aanleiding van het incident met de “vieze gele wolk” die begin april medewerkers van Shipdock trof. De GGD stelt in dat rapport dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is opgetreden. De commissie stelt echter dat die conclusie te kort door de bocht is.

Volgens Omrin-woordvoerder Sape Jan Terpstra is de kwestie van de storingsuren achterhaald. De provincie heeft het aantal storingsuren gebaseerd op zogenaamde ruwe uitstootgegevens en het aantal uren is volgens Omrin te vroeg naar buiten gebracht. “Het aantal storingsuren is gecorrigeerd aan de hand van de Bva”, aldus Terpstra. “Er zijn tot nu toe 53,5 storingsuren. De provincie zal dezelfde uitleg moeten geven.”

“Wie is er nu de handhaven”, reageert Sikke Jellema van stichting Afvaloven Nee. Volgens de stichting zijn er veel meer storingsuren, omdat in rapporten met uitstootcijfers gegevens ontbreken. “Volgens de milieuvergunning behoren uren waarvan de gegevens ontbreken als storingsuren gerekend te worden. Doordat er zoveel gegevens ontbreken is het aantal storingsuren al opgelopen tot minstens 180.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda