Nieuws

Harlingen heeft een nieuwe ?coalitie?

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - De gemeenteraad heeft afgelopen woensdag op het stadhuis het nieuwe raadsprogramma vastgesteld. Hoewel dit document officieel geen ?coalitieprogramma? heet, werd er toch gesproken over een nieuwe ?coalitie?.

En deze bestaat uit maar liefst 7 partijen met 12 zetels: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Harlinger Belang, PvdA en VVD. De oppositie bestaat uit Soolsma en SP (samen 2 zetels).

Meer in de papieren HC van vrijdag 30 november over een “conference”, insprekers, en meer. En zoals aangekondigd in dat artikel, hier het raadsprogramma in een notendop.

 

Het Harlinger strand moet definitief slibvrij worden. Een mogelijke oplossing is een dijkje van basaltstenen enkele tientallen meters uit de kust , zoals in de Duitse waddengemeente Neuharlingersiel. Het college van B en W moet versneld aan de slag met de ontwikkeling van de Willemshaven en hier desnoods geld voor vrijmaken. De haven moet een visitekaartje voor Harlingen zijn met Sail Harlingen in 2014. Er moet nog deze maand een werkgroep komen - zonder ambtenaren - die het project in goede banen leidt. Er is ruimte voor bijvoorbeeld horeca, een cruiseterminal en kleinschalige scheepsbouw. De uitvoering moet halverwege volgend jaar van start gaan. Mogelijk komt er een tijdelijke toeristische invulling voor de loodsen op het Willemskade.

Het college van B en W moet verder Harlinger jongeren achter de broek zitten. Ze drinken te veel, eten ongezond, bewegen te weinig en gebruiken steeds meer drugs. Althans, dat is een gemiddeld beeld uit onderzoeken waaruit blijkt dat de situatie in Harlingen verslechtert en onder het Fries gemiddelde zit. Begin volgend jaar moet het college met een plan van aanpak op de proppen komen en in 2015 moet de achterstand weggewerkt zijn.

Omrin moet een kade aanleggen bij de afvaloven, zodat afval over water aangevoerd kan worden, zoals al langer geleden is vastgelegd in een gentlemen's agreement. Het college van B en W moet Omrin tot actie aansporen. Daarnaast is het noodzakelijk dat op korte termijn duidelijkheid komt over emissies en immissies van de afvaloven. “Als de cijfers daartoe aanleiding geven moet de gemeente de provincie op haar handhavingstaak aanspreken.”

Verder moet achterstallig onderhoud van het wegennet en verloedering van bijvoorbeeld Oosterpark, Plan Zuid en Havenkwartier binnen afzienbare tijd worden aangepakt. Ludinga moet zo snel mogelijk op orde zijn en de gemeente moet iets moois maken van de entree van Harlingen.

Het verbond van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Harlinger Belang, PvdA en VVD pleit verder voor handhaving van het sociaal beleid, maar begeleiding van mensen naar de arbeidsmarkt krijgt ook prioriteit. Mogelijk komt er een ‘sociaal ombudsman’ of een budgetcoach. De gemeente moet verder - met name voor ouderen - deelname aan het sociale leven stimuleren.

Enkele andere vrij bekende speerpunten uit de raad worden verder in het raadsprogramma genoemd: zo min mogelijk bureaucratie, de gemeentelijke organisatie verbeteren en meer service voor de burger. Daarnaast moet het college bedrijven een goed klimaat bieden en moet er een gesmeerde havenorganisatie komen. Er moet duidelijk worden welke bedrijven zich wel en niet aan de haven kunnen vestigen. Harlingen moet verder een aantrekkelijke haven zijn voor cruiseschepen, bruine vloot en pleziervaart. Het college van B en W moet verder zorgen voor concrete verbeterpunten op gebied van duurzaamheid.

De fracties van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Harlinger Belang, PvdA en VVD kwamen tot dit raadsprogramma door elkaar het één en ander te gunnen. “Een kritische succesfactor”, aldus de zeven partijen in het programma. “In deze geest wordt er verder gewerkt.” Zij vormen een soort losse coalitie die met wisselende meerderheden werkt op punten die buiten het akkoord vallen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda