Nieuws

Forse ledenstijging Waddenvereniging

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN/HILVERSUM - Terwijl de totale aanhang van natuurclubs het afgelopen jaar weer daalde, is het ledenaantal van de Waddenvereniging wederom gegroeid. De waddenbeschermer kreeg dit jaar 781 nieuwe leden en heeft er nu in totaal 45.452. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van VARA-radioprogramma Vroege Vogels, dat zondag gepresenteerd werd.

Nederland telt 109 natuurclubs. De totale aanhang van deze natuur- en milieuorganisaties is in 2011 gedaald tot het laagste aantal in meer dan tien jaar. Opgeteld hebben de ruim honderd landelijke organisaties nu 3.883.108 leden of donateurs; 79.042 minder dan een jaar terug.
Vooral Natuurmonumenten en Greenpeace verloren leden. Natuurmonumenten zit qua ledental op het niveau van 1994. De economische crisis wordt veel genoemd als oorzaak van de verliezen, maar ook de verminderde aandacht voor natuur en milieu spelen een rol hierin, aldus Vroege Vogels.
Onder andere het Wereld Natuur Fonds, Stichitng AAP, de 12 Landschappen en Wakker Dier zagen het ledental aanzienlijk stijgen. De Waddenvereniging kreeg vorig jaar nog 321 nieuwe leden en dit jaar dus fors meer. Het aantal leden van It Fryske Gea steeg explosief met meer dan 6500 gestegen tot 28.550. Deze grote stijging is onder andere veroorzaakt door diverse acties samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar.

|Doorsturen

BuienradarAgenda