Nieuws

Donateurs KNRM in het zonnetje

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN ? In bijzijn van voorzitter Paul Scheffer, de plaatselijke commissaris van de KNRM, werden zaterdagmorgen twee trouwe donateurs van de KNRM in het zonnetje gezet. S. Hoekstra uit Leeuwarden en Teddy Brandi uit Harlingen zijn vijftig jaar donateur van deze organisatie. Vrijwilliger Luc Jansen, van het Harlinger station, mocht beide heren het zilveren speldje opspelden.

Dit wordt sinds zes jaar gedaan en de donateurs kregen koffie en gebak en eventueel een borreltje. Ook een vaartochtje met de Wieger stond op het programma, wat door de mensen enorm wordt gewaardeerd. Burgemeester Scheffer sprak de jubilarissen toe en liet weten dat er bij de donateurs een grote mate van enthousiasme is om alles draaiende te houden. De KNRM viert binnenkort haar 190-jarig bestaan, dit kan volgens Scheffer alleen bij continuïteit en steun van vrijwilligers, waarbij ook de donateurs een grote rol spelen. De voorzitter blikte nog even terug op. Vijftig jaar geleden was er geen boothuis, er was één schip de Twente. In totaal waren er 32 stations langs de Hollandse kust en 120 reddingen per jaar. Nu zijn er 41 stations en wordt er 170 keer uitgerukt met 3000 geredden.

Opstapper Derk van Dieren, die dit al tien jaar doet, vertelde iets over het Harlinger station dat niet altijd bemand is. Daarentegen is het kustwachtstation Den Helder wel dag en nacht paraat. Zij beslissen bij calamiteiten welke reddingsboot gaat uitvaren. Het materiaal is in al die jaren enorm verbeterd. Voer de Twente nog met 8 knopen per uur. De RIP van heden vaart 34 knopen (65 Km) per uur en heeft een grotere stabiliteit. Als de pieper gaat is de afspraak dat de bemanning binnen 10 minuten de boot vaarklaar heeft. Er bestaat geen rooster voor de bemanningsleden, maar er is altijd een gemiddeld aantal om te varen met één of twee schepen. Harlingen heeft twee types schepen namelijk de Valentijn met vier bemanningsleden. Deze heeft alle EHBO spullen, zuurstof etc. aan boord. De Atlantic is het tweede type met drie bemanningsleden, deze ligt minder diep en is uitermate geschikt voor het Wad met zijn ondieptes en zandplaten. De kleine boot kan bij calamiteiten 15 mensen aan boord nemen en de Valentijn zelfs 51 mensen zonder de vaarcapaciteiten aan te tasten.

Het gebied van het Harlinger station omvat vanaf Harlingen in principe tot halverwege het Griend. Richting Den Oever is dit tot het monument van de Afsluitdijk. Bij vermissing van drenkelingen komen gezamenlijke acties ook voor, waarbij de hulp van een helikopter bij zoekacties mogelijk is. Op dinsdagavond oefenen de vrijwilligers. Verschillende cursussen worden gegeven en er wordt gevaren. Ook wordt er klein onderhoud verricht aan boothuis en schepen. Het Harlinger station is zo uitgerust dat bij grotere acties het station kan dienen als operationeel centrum en opvanghuis. Na deze bijzonder interessante uiteenzetting werd het boothuis bezichtigd en met de jubilarissen nog even over het Wad gevaren. Dit bij een stralend zonnetje en bijna geen wind.

|Doorsturen

BuienradarAgenda