Nieuws

Dag van de Mantelzorg: ?Opgroeien met zorg?

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Dit jaar staat de Dag van de Mantelzorg in het teken van de jonge mantelzorger en draagt als thema ?Opgroeien met zorg?. De Dag van de Mantelzorg, op donderdag 10 november, wordt in Harlingen gehouden in MFC Het Vierkant (Johan van Oldenbarneveltstraat 2) van 14.00 uur tot 18.00 uur. Op deze verwenmiddag worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Zorgen voor een ander kan veel emoties met zich meebrengen. Het kan daarom zinvol zijn om met andere mantelzorgers ervaringen te delen en praktische oplossingen uit te wisselen.

OpDag van deMantelzorg inHarlingen vertellen twee jonge mantelzorgers hun persoonlijk verhaal, hoe het voor hen was om op te groeien met zorg.Daarna is er de gelegenheid om met hen over dit onderwerp  in gesprek te gaan.GekeRamshorst van massagepraktijkA-mar inHarlingen neemt de aanwezigen mee in de klanktherapie en zij kan indien gewenst een nekmassage geven.De bezoekers gaan verder samen met SiemkeAndela, creatief therapeute, van verschillende materialen een‘herinneringsdoos’maken.GerryTichelaar zorgt al jaren voor de muzikale kant en is ook dit jaar weer van de partij.Jongeren van deMaritiemeAcademie staan klaar als gastheer en gastvrouw en bedienen bezoekers van een hapje en een drankje.Om 17.00 uur is er een stamppotbuffet en wordt de middag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.Iedereen die te maken heeft met mantelzorg is van harte welkom op donderdag 10 november om 14.00 uur inHetVierkant.Opgave voor de middag inHetVierkant bij mevrouwS. vanSlooten via 0517-415149.

Mantelzorg roept vaak het beeld op van oudere mensen die voor hun zieke partner of familie zorgen.Maar in de zorg is veel veranderd en het beeld dat de samenleving van nu laat zien, is dat er ook veel jong volwassenen en zelfs kinderen voor hun ouders, broertje of zusje zorgen. Uit onderzoeken is gebleken datéém op vier jongeren opgroeit met de zorg.Voor de omgeving  van de jonge mantelzorger is dit echter niet altijd zichtbaar.Het gaat vaak om verscholen problematiek, volgens onderzoeken die zijn gedaan door deNederlandseJeugdraad.Jong volwassen mantelzorgers vragen weinig om hulp maar kunnen wel psychische druk door de combinatie gezin, mantelzorg en werk ervaren.Jonge mantelzorgers willen serieus genomen worden, geïnformeerd worden en hebben behoefte aan een luisterend oor.

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan mensen met een chronische aandoening of handicap door iemand uit de directe omgeving.Mantelzorg overkomt je, je kiest er niet voor en het heeft een emotionele aantrekkingskracht.Als je het niet doet, kun je je schuldig voelen tegenover die ander.Meestal vindt de zorg plaats in de thuissituatie maar ook als de oudere of zorgbehoevende in een verzorgingshuis verblijft gaat de zorg voor familie of vrienden door.

Mantelzorg kan een zware belasting zijn en op den duur kan de mantelzorger vastlopen in de zorg voor de ander en psychische of lichamelijke klachten krijgen.Vanuit de overheid wordt steeds meer de verantwoordelijkheid bij mantelzorgers gelegd.In alle zorg-en welzijnssectoren wordt steeds duidelijker dat mantelzorgers een groot deel van de zorg voor zieken en mensen met een handicap op zich nemen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda