Nieuws

Burgers roeren zich tegen herindeling

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Na een poster tegen de afvaloven en na een poster v??r de Tall Ships Races, is er nu een protestposter tegen gemeentelijke herindeling. Burgers die tegen de opheffing van de gemeente Harlingen zijn, verspreiden de protestposter middels een advertentie in de Harlinger Courant van vandaag.

Ze zijn bang dat Harlingers controle en invloed over het beleid in Harlingen verliezen bij bijvoorbeeld fusie met Franekeradeel. “Het algemeen belang van de grote boerengemeente prevaleert”, stelt W.E. de Groot in een ingezonden brief in de krant, onder het kopje ‘Spook van gemeentefusie’. Hij vreest dat Harlingen voor de Koornbeurs gaat betalen, sluiting van zwembad Het Derde Haad en dat de prijs van een parkeervergunning wordt opgetrokken naar het Franeker tarief van honderd euro. De herindeling lijkt overigens vooralsnog niet te leven. De VVD en Frisse Wind zijn aan het brainstormen geweest in de HC maar geen van de andere partijen heeft vooralsnog wat van zich laten horen.

|Doorsturen