Nieuws

Brandweerman Jan Aalders koninklijk onderscheiden

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Oud-brandweerman Jan Aalders is afgelopen zaterdagavond tijdens de jaarlijkse feestavond van de brandweer koninklijk onderscheiden. Hij werd Lid van de Orde van Oranje Nassau, nadat burgemeester Roel Sluiter hem de versierselen opspeld. Ook enkele andere brandweermannen kregen een onderscheiding.

Het is een goede gewoonte dat vrijwilligers van de brandweer nadat zij minimaal twintig jaar voor de brandweer actief zijn geweest, en op het moment dat zij de vrijwillige brandweer wegens functioneel leeftijdsontslag gaan verlaten, in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. Dat was in Harlingen om één of andere reden niet het geval, maar in het kader van de regionalisering van de brandweer wordt dit nu rechtgetrokken.

De eerste vrijwilliger die dit jaar de brandweer heeft verlaten is Jan Aalders. Hij is in 1986 bij de vrijwillige brandweer Harlingen begonnen als brandwacht tweede klasse. In 1991 is zijn benoeming opgeschaald naar brandwacht eerste klasse. Jan Aalders is in 2010 benoemd tot medewerker basisbrandweerzorg B, rang hoofdbrandwacht. Per 1 januari 2012 is hem bij de brandweer eervol ontslag verleend.
Jan Aalders heeft zich als vrijwilliger van brandweer Harlingen ingezet voor diverse zaken ten dienste van de groep, voertuigen en gebouwen. Zo heeft hij veel werk verzet bij diverse verbouwwerkzaamheden zoals bijvoorbeeld de kantine en de oefenplaat die in eigen beheer zijn gebouwd. Ook is hij jarenlang bestuurslid geweest van de personeelsvereniging van de brandweer en sloot hij zich aan bij de schoonmaakploeg.

Daarnaast is Jan Aalders sinds 1991 één van de steunpilaren van het Comité Lanenkaatsen. Hij zorgt voor het transport en het plaatsen van de banken voor het publiek tijdens het Lanenkaatsen. Ook voor alle andere voorkomende werkzaamheden staat Jan Aalders altijd klaar om deze uit te voeren. Als er andere kaatswedstrijden of andere evenementen in de stad zijn waar de banken en zijn hulp nodig is, zegt Jan Aalders nooit nee en is hij van de partij. Deze belangeloze inzet wordt door de bevolking zeer gewaardeerd.

Zaterdagavond werden ook enkele andere brandweerlieden onderscheiden. Martin Goeman en Marc Boomstra voor 12,5 jaar brandweerdienst; Richtje Allersma-van der Bij en Frans Attema voor 20 jaar brandweerdienst en Klaas van der Ploeg voor 30 jaar brandweerdienst. De jubilarissen werden getrakteerd met een oorkonde, een medaille en een bos bloemen.

Op de foto vlnr: Roel Sluiter, Marc Boomstra, Pia Porsius, Klaas en Ineke van der Ploeg, Jan en Marian Aalders, Monique en Frans Attema, Richtje Allersma, Wilma en Martin Goeman en Siemen Scheffer.

|Doorsturen

BuienradarAgenda