Nieuws

Brandweer Harlingen in het zonnetje

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Zaterdagavond tijdens de traditionele feestelijke brandweeravond voor de Harlinger spuitgasten werden verschillende jubilarissen naar voren geroepen. Teamleider Siemen Scheffer sprak over de positie van de brandweervrijwilliger, commandant Dirk de Vries ging in op de regionalisering die aanstaande is en burgemeester Paul Scheffer was de laatste spreker en kon de voorgedragen verhalen completeren en sprak uit dat de Harlinger brandweer een bewogen jaar achter de rug heeft.

In het afgelopen jaar heeft brandweer Harlingen (tot nu toe) 121 meldingen moeten verwerken. Drie keer moest uitgerukt worden voor middelbrand, te weten op 1 januari naar de Hopmansweg 1 te Midlum, op 19 maart voor een woningbrand op Koningin Wilhelminastraat 16 te Harlingen en op 5 april voor een horecabrand naar de Rijksweg 22 te Herbaijum. Op 8 augustus werd uitgerukt voor een grote brand naar Kanaalweg 14 (bedrijfsbrand) te Harlingen en de klap op de vuurpijl was de zeer grote brand op 5 september bij de spekjesfabriek aan de Hermesweg te Harlingen.
De avond werd afgelosten met het huldigingen van verschillende brandweerlieden. De volgende brandweerlieden werden vanwege 25 jaar brandweerdienst gehuldigd: Jan Aalders, Gerrit de Boer, Johannes Hinrichs en Roel Toering. Zelfs was er iemand binnen het korps, namelijk Albertus Bambach, die 35 jaar brandweerdienst heeft verricht. Verder hadden de volgende brandweerlieden het afgelopen jaar het chauffeursdiploma en het diploma pompbediener binnengehaald: Marcel Bambach, Ronald Brandsma, Rudy de Bruin, Wilco Feenstra, Johan Hempenius, Jitze Mulder en Hans Outhuyse.
Tevens werd op deze avond afscheid genomen van Jan Aalders die na 25 jaar brandweerdienst stopt met het brandweerwerk. De postcoördinator van brandweer Harlingen Eele Henk Wouda sprak Jan warme woorden toe. De burgemeester heeft de daarbij behorende versierselen aan de heren uitgereikt.

Op de foto bovenste rij vlnr: Johan Hempenius, teamleider Siemen Scheffer, Ronald Brandsma, Rudy de Bruin, Wilco Feenstra, Gerrit de Boer, Roel Toering en Johannes Hinrichs. Middelste rij vlnr Jitze Mulder en Hans Outhuyse. Onderste rij vlnr: burgemeester Paul Scheffer, Albertus Bambach, Jan Aalders, Marian Aalders (echtgenote van Jan) en Marcel Bambach.

 

Zie ook: Officieel afschied Harlinger duikploeg.

|Doorsturen

BuienradarAgenda