Nieuws

Bebouwing eilanden beter beschermd tegen water


TERSCHELLING/VLIELAND ? De bebouwing op Vlieland en Terschelling wordt beter beschermd tegen het water. Een groot deel van de eilanden komt officieel binnen de primaire waterkering te liggen. Waar nodig zal de duinenrij versterkt worden en op Vlieland wordt tevens het laatste deel van de dijk die het bedrijventerrein bij de jachthaven beschermt, verzwaard. Dat heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) besloten, nadat hij vorige maand een werkbezoek aan beide Waddeneilanden bracht. Atsma heeft tevens afspraken gemaakt met Wetterskip Frysl?n over blijvende aanwezigheid van Rijkswaterstaat op de eilanden.

De primaire waterkering is de begrenzing waarbinnen de rijksoverheid het hoogste waterveiligheidsniveau garandeert. Aan de zijde van het wad is dat op de eilanden een zeedijk; aan de zijde van de Noordzee is dat de duinenrug. In overleg met de gemeenten Vlieland en Terschelling heeft Atsma nu besloten dat deze primaire waterkering een fors stuk richting Noordzee verlegd wordt. Op Vlieland komen daardoor de nieuwbouwwijk, camping Stortemelk en het volledige duingebied met recreatiewoningen binnen de primaire waterkering te liggen. Op Terschelling komen de recreatiedorpen West aan Zee en Midsland aan Zee binnen de waterkering, die voortaan tussen paal 8 en paal 12 de buitenste duinenrij (de ‘zeereep’) volgt.

Met de gemeente Vlieland heeft Atsma afspraken gemaakt over de bescherming van het bedrijventerrein bij de jachthaven. Dit ligt officieel buitendijks. Er ligt wel een dijk voor de bedrijven, die enkele jaren geleden voor het grootste deel door de gemeente is verhoogd, maar deze biedt niet het beschermingsniveau van de primaire waterkering. Besloten is nu dat Rijkswaterstaat - eigenaar van het laatste deel van de grond waarop de lokale waterkering ligt - deze dijk zal afmaken en versterken. De dijk krijgt echter niet de status van primaire waterkering, dus de gemeente blijft verantwoordelijk voor het beschermingsniveau. Een specifieke afspraak die de staatssecretaris met Terschelling gemaakt heeft, is dat het historische betonningsgebouw aan de Willem Barendskade behouden blijft en wordt ingericht voor gezamenlijk, multifunctioneel gebruik.

De plannen voor versterking van de duinen en de dijk op Vlieland vergen, afhankelijk van uitvoering en onderhoud, enkele miljoenen euro’s. De investering past binnen de aanpak van het Deltaprogramma, dat tot doel heeft om ons land nu en in de toekomst veilig te houden tegen het water en de stijgende zeespiegel. In het kader van het landelijk Bestuursakkoord Water vinden er tussen Rijkswaterstaat en het Wetterskip Fryslân gesprekken plaats over de overdracht van de waterkerende duinen op de eilanden Ameland, Terschelling en Vlieland, van RWS naar het waterschap. De kering op Schiermonnikoog is reeds in 2009 overgedragen aan Wetterskip Fryslân.

|Doorsturen

BuienradarAgenda