Nieuws

Alzheimer caf? Noordwest Friesland

Door Jeroen Pietersma
FRANEKER - Op dinsdag 22 november is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Caf? Noordwest Friesland in restaurant ?it Bredeplak? van woonzorgcentrum Saxenoord (Prinses Beatrixstraat 1) te Franeker.

Het thema van de avond ‘Bewegen, natuurlijk!’ wordt verzorgd door Anna Zwart, fysiotherapeut bij de maatschap fysiotherapeuten Harlingen en Marie Buwalda, docent bewegen voor ouderen. Voor de pauze zal Anna Zwart het belang en effect van bewegen voor ouderen met dementie toelichten. Het is belangrijk dat de hersenen van ouderen met dementie worden gestimuleerd om zo de geestelijke achteruitgang af te remmen. Hersengymnastiek, zoals puzzelen of geheugenspelletjes, helpt. Een wandeling, fietstocht of gymnastiek kan heilzaam zijn, omdat dit de doorbloeding van de hersenen bevordert en deze beter gaan functioneren. Er is een positieve relatie tussen bewegen, de stemming en biologische klok. Na de pauze verzorgt Marie Buwalda het ‘actieve’ deel van de avond met bewegen op muziek. Tip: trek gemakkelijk zittende kleding en schoenen aan
Een Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een initiatief van de ouderenadviseurs van de gemeenten Franekeradeel, Harlingen, het Bildt en Menaldumadeel, Stichting Palet, Zorggroep Noorderbreedte, Zorggroep Tellens en Zorgcentrum het Bildt in samenwerking met de Stichting Alzheimer Nederland.

|Doorsturen

BuienradarAgenda