Nieuws

356 miljoen kilo kokkels aangetroffen


WAGENINGEN ? Dat is de hoeveelheid kokkels (versgewicht) dat is aangetroffen tijdens de jaarlijkse inventa-risatie door IMARES. Sinds de start van deze monitoring in 1990 zijn er nog nooit zoveel kokkels in de Waddenzee aangetroffen. Ook ten opzichte van de meting in september vorig jaar, toen er nog 142 miljoen kilo werd gevonden, is de toename enorm. Het is bijna volledig te danken aan de zeer goede broedval van vorig jaar. Bijna 70 procent van de aangetroffen kokkels zijn dan ook eenjarige kokkels.

Op basis van deze jaarlijkse monitoring wordt bepaald hoeveel kokkels de handkokkelaars verantwoord kunnen opvissen zodat er voldoende voedsel voor de schelpdier-etende vogels wordt op de wadplaten behouden blijft. Het deel dat ‘geoogst’ mag worden is vastgesteld op een maximum van 2,5 procent van de oogstbare hoeveelheid (dat zijn de gebieden met meer dan 50 kokkels per m2). IMARES concludeert dat de goede broedval van 2011 ervoor zorgt dat er de komende jaren voldoende voedsel is voor vogels die afhankelijk zijn van de schelpdieren om de winter door te komen (zoals de scholekster). Voor de kokkelvisserij betekent het bevisbare bestand in 2012 dermate hoog is dat de handkokkelaars bij inzet van maximale capaciteit slechts een fractie van het toegestane quotum kunnen opvissen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda