Nieuws

1-Jarige ouderen-inloopt zoekt vrienden buitenshuis

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Al weer een jaar geleden is het dat de toenmalige burgemeester Paul Scheffer de weekend-inloop opende. Met mevrouw Jantje Dijkstra-de Vries in haar rolstoel wandelde hij door een papieren deur naar de grote zaal van Almenum. Vanaf zaterdag 19 en zondag 20 november is daar elk weekend een groep ouderen te vinden, waaronder de heer en mevrouw Roorda uit Almenum. Zij genieten van de gezellige contacten.

Door Henk van der Heide

De gesprekjes met de vrijwilligers zijn afwisselend van inhoud en onderwerp, omdat elke vrijwilliger weer anders is. De Roorda’s spreken ook namens andere deelnemers en namens het IDO (het Interkerkelijk Diaconaal Overleg dat samen met Palet het initiatief tot deze inloop ontwikkelde), wanneer ze enthousiast oudere medebewoners buiten Almenum als weekend-vrienden toeroepen: ‘Kom ook eens! Wij vinden dat leuk, maar jullie vast en zeker ook!’

In de grote zaal van Almenum ontmoette ik, behalve de coördinatoren Annie Bal en Marjon Vellinga en Palet-leiding Hetty Sibma en Almenum-manager Jaring Plas (staande op de foto vlnr), ook IDO-voorzitter Johan van der Hoeven. Als grondlegger van dit project wordt hij bij de fotoshoot door de anderen feestelijk op de grond gedeponeerd. Hijzelf stelt met nadruk dat zijn IDO-weekend-initiatief nooit was opgekomen zonder Renato Groenveld. Deze (toen nog) vrijwilliger van Palet heeft hem destijds en daarna het IDO-bestuur in het hart geraakt met zijn warme liefde en belangstelling voor ouderen. Zo iemand is voor hem het symbool voor echte vrijwilligheid. Niet de uren, maar persoonlijke interesse en authentieke belangstelling bepalen zijn inzet en ook die van de weekend-vrijwilligers.
Van der Hoeven wil dan ook een feestelijke pluim uitdelen aan de zeer constante groep van vrijwilligers. Hulde bij deze! Onvermeld mag van hem ook niet blijven de zeer ruime opstelling van het bestuur van de woonstichting Almenum. Dat stelt de grote zaal belangeloos ter beschikking. Kok Oege Kingma is de geurmaker van dit project. Wie van de ouderen een keer wil mee-eten aan het eind van een inloopbezoek kan dat voor een zacht prijsje doen. Hetty Sibma van Palet is net als de IDO-voorzitter zeer content over de onderlinge samenwerking tussen een professioneel bedrijf als Palet en een volledige non-profit-club als deze weekend-inloop.

Coördinatoren Annie Bal en Marjon Vellinga tonen zich tijdens mijn gesprek met hen niet alleen enthousiast maar ook gedreven. Ze kijken vooruit, en willen dit seizoen de focus in de pr richten op de vele ouderen buiten Almenum. Een algemene oproep aan die ouderen ‘kom binnen!’ gaat samen op met een persoonsgerichte campagne. Zo zal bij voorbeeld Gerrie van Dellen van buurtzorg de folder van de weekend-inloop laten verspreiden via hun werknemers, dus bij de aspirant-inlopers thuis! Organisatorisch zal dat ook zoiets als autovervoer met zich mee brengen. De dames coördinatoren staan hun mannetje en kennen geen problemen, alleen maar uitdagingen. Dit type dames staat garant voor een succesvol vervolg van de weekend-inloop, omdat echte naastenliefde zich nooit verloochent. Op naar de tweede verjaardag in november 2013.

|Doorsturen

BuienradarAgenda