Sport

Zinderende finale bij KNKB Schooljongens in Kimswerd

Kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ uit Kimswerd organiseerde zondag 1 juli de KNKB wedstrijd voor Schooljongens A- en B-klasse. Onder een stak blauwe lucht met een verkoelend briesje wind is er zeer sportief gekaatst op het prachtige veld. 

Winnaars A klasse.

Feikje van der Duim stond weer garant voor de ‘mooiste kransen van Fryslân’ die de winnaars om de nek kregen gehangen. De finale in de B-klasse was een prachtig wedstrijd. Sjouke en Wesley pakten een 5-3 voorsprong, maar Niels en Thom knokten terug naar 5 eersten gelijk. De laatste slag viel pas met alles aan de hang en een hele kleine kaats. De door Wesley diep opgeslagen bal werd uitgeslagen door Niels en Sjouke kon met een snoekduik voor de kaats keren.

Ook dank aan de vele vrijwilligers die deze dag weer tot een succes hebben gemaakt, o.a.: de veldleggers (én opruimers), de vrijwilligers achter de bar en de catering in het MFC, de keurmeesters.

 

Uitslagen

A-Klasse (6 partuur)

1. Rick Minnesma (Dronrijp) en Jan -Thymen Eisma (Franeker)

2. Rutger Kumbangsila (Wjelsryp) en Johan Sipma (Lioessens)

 

B-Klasse (18 partuur)

Winnaarsronde

1. Sjouke Beimers (Bitgummole) en Wesley vd Vaart (Sint Jacobiparochie)

2. Niels de Boer (Spannum) en Thom Dijkstra (Bitgum)

3. Pieter den Breejen (Arum) en Jurre Reitsma (Exmorra)

Verliezersronde

1. Edwin de Vries (Hallum) en Marten Daaf Alkemade (Dronrijp)

2. Stefan Greidanus (Winsum) en Jens Kooistra (Raerd)

3. Johan Cnossen (Gauw) en Marten Algra (Lollum)

 

Winnaars B-klasse.

|Doorsturen