Voetbal

Zeerobben gaat online met digitale ALV

Bij Zeerobben is men gewend geraakt aan een grote opkomst bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). De laatste jaren ging de belangstelling richting 100 bezoekers en binnen de huidige coronamaatregelen is dat niet toegestaan. Dat was in november ook al zo en toen besloot het bestuur van Zeerobben gebruik te maken van de mogelijkheid die de coronanoodwet bood: uitstellen tot maximaal 4 maanden na de originele datum. Nu ook die einddatum in zicht komt moest er gekozen worden voor een alternatief.

Geen volle kantine dit keer bij de algemene ledenvergadering die dit jaar digitaal wordt gehouden. (Foto: Frans Bode)

Een ALV met een hele kleine opkomst van maximaal 30 personen of een online vergadering. De eerste keuze voelde niet goed omdat er dan te veel mensen teleurgesteld zouden moeten worden en bij de tweede keuze zouden mensen uitgesloten moeten worden die niet in de gelegenheid of niet in staat zijn een digitale vergadering bij te wonen.

En dus koos Zeerobben voor een combinatie van beide: het wordt een digitale vergadering via MS Teams, uitgezonden vanuit het clubhuis, waar dan fysiek enkele leden (tot een maximum van 30 personen) coronaproof bij aanwezig kunnen zijn. Samen vormt dat dan de ALV, waarbij de fysiek aanwezige leden bij handopsteking kunnen stemmen over te nemen besluiten en voor de digitale deelnemers een slimme stemoptie via WhatsApp is bedacht.

Het is een spannend experiment, maar wel met een uiterst serieus doel. De coronapandemie raakt de vereniging hard. In de eerste plaats natuurlijk omdat er niet gevoetbald kan worden. Ten tweede omdat het verenigingsleven, het samenkomen, samen het sporten, voetballen, de derde helft beleven, geheel is weggevallen. En tenslotte omdat de financiële huishouding zwaar onder druk is komen te staan wegens de sluiting van de kantine, terwijl lang niet alle kosten geschrapt kunnen worden. Een hoofdpijndossier voor het bestuur in het algemeen en voor de penningmeester in het bijzonder.

De agenda voor de ALV zal beperkt worden tot de minimaal noodzakelijke punten, de (financiële) jaarverslagen, de begroting en de bestuursverkiezingen. Alle leden van 16 jaar en ouder zijn vorige week per e-mail uitgenodigd voor deze vergadering en ontvingen uitleg over hoe de vergadering zal verlopen en de procedure voor aanmelding. Dat aanmelden kan nog tot en met aanstaande zondag, waarna alle aangemelde leden verdere instructies zullen ontvangen over de toegang en stemprocedure alsmede de definitieve agenda met bijbehorende stukken.

De ALV wordt in principe gehouden op maandag 15 februari om 19.30 uur. Mocht de avondklok echter tot na 9 februari verlengd worden, dan zal de vergadering naar een vroeger tijdstip verschoven moeten worden. Het wordt dan zaterdag 13 februari om 16.00 uur.

Ben je lid van Zeerobben en 16 jaar of ouder? Meld je dan aan met een e-mail aan secretaris@zeerobben.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda