Sport

Waddenvispartij één groot kaatsfeest

Na afloop van de Pier Glaspartij afgelopen zaterdag, een KNKB-kaatspartij voor schooljongens, werd door de vaste en gespecialiseerde groep perkenleggers het kaatsveld van KV Eendracht omgetoverd tot drie speelvelden met in totaal negen perken voor de jaarlijkse Waddenvispartij, op zondag 8 juli.

Winnaars Waddenvispartij.

Deze zachte bal vrije formatiepartij 2 tegen 2, waaraan totaal 16 damesparturen en 19 herenparturen apart van elkaar in een winnaars- en verliezersronde om de prijzen kaatsten, stond onder leiding van de scheidsrechters Tjibbina Postma, Age Tichelaar en Douwe Broersma.

Wedstrijdleider Jan Nieuwenburg registreerde de binnenkomende uitslagen en zorgde voor een vlot verloop van de vele partijen.

Met daarnaast de professionele verzorging van de catering in de kantine door Yvonne Stam en Jouke Reitsma groeide deze kaatsdag uit tot een waar kaatsfeest. Ook de jeugd had een aandeel in het welslagen van deze dag, door de in het riet of sloot geslagen ballen met schepnetten op te vissen. Dit kwam Henkie Knier op een waarschuwing te staan, aangezien hij zijn visvergunning niet aan een ‘desbetreffende ambtenaar’ kon tonen.

 

Zowel bij de dames als de heren werd er fel en fanatiek doch uiterst sportief gekaatst. Naast de vele bovenslagen waren er ook mooie rally’s in het tussenspel te bewonderen. Enig minpuntje was het helaas uitvallen van enkele spelers door blessures, mede het gevolg van het kurkdroge en daardoor bikkelharde veld.

Naast de kransen voor de winnaars, bestonden de prijzen bij zowel de dames als de heren uit waardebonnen van restaurant Waddenvis. Bennie Zeilmaker bedankte als sponsor de scheidsrechters en alle vrijwilligers van KV Eendracht voor hun inzet met een attentie en reikte vervolgens de prijzen uit.

 

Winnaarsronde dames

1) Marije Agema/Nynke Agema

2) Samanta Visser/Esmee Torenbeek

3) Djuke Miedema/Marije Miedema

4) Stephanie de Vries/Kaylee Kwast

Verliezersronde Dames

1) Marijke Zijlstra/Anouk Klein Rammelkamp

2) Jessey Grijdanus/Britt Lomans

 

Winnaarsronde heren

1) Brian Zeilmaker/Chris Outhuyse

2) Boudewijn Tulen/Rick Alberda

3) Peter Kwast/Bennie Zeilmaker

Verliezersronde heren

1) Simon Nijkamp/Willem Zeilmaker

2) Bennie Hof/Anne Tichelaar

|Doorsturen