Voetbal

Vriendenclub Zeerobben

Elk jaar ontvangen de vrienden van de Vrriendenclub in november de uitnodiging/agenda voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Vriendenclub. Aangezien het coronavirus nog aanwezig is en dit beperkingen oproept inzake het bij elkaar komen heeft het bestuur/commissie moeten besluiten de bijeenkomst dit jaar niet te laten doorgaan. 

Indien de mogelijkheden aanwezig zijn zal er een datum worden gepland.

Er kan op dit moment dus ook geen financieel verslag en begroting worden voorgelegd ter goedkeuring. Het bestuur zal de begroting van het seizoen 2019/2020 als leidraad voor het komende seizoen hanteren.

|Doorsturen

BuienradarAgenda