Sport

Voorlaatste Copini 60+ competitiewedstrijd

In de voorlaatste partij startten Sies Swart, Johannes Hinrichs en Wiebe van Dijk tegen Frans Alberda, Iesie Brandsma en Andries Koornstra. Nou dit was een partij van niks, die Alberda kreeg nog voor gien dubbelsje steun van zien maten.

Een vliegende bal van Piet Stellingwerf.

Partuur Swart pakte ut eerste eerst zonder een punt teugen te krijen, pas in ut tweede eerst wisten ze nog net 6-2 te maken maar ut spul was voor Swart c.s. Dient wel gezegd dat die oud Sexbierummer Sies Swart knap kaatste en dat is oek wel us anders weest. Hinrichs sloeg op en uut as een wild en wipte zelfs een boven. En Van Dijk nou die was anne opslag weer ze wis as de bank (al bin je daar oek niet meer ze zeker van) hij sloeg nooit een buuten en lag altied een kaatske. Anne andere kant sloeg Alberda oek best op maar die ballen van Iesie vlogen soms vliegend over de liene, vervolgens sloeg-ie dan weer drie op Harlinga. En Koornstra zoekt nog steeds om de juiste vorm, die het-ie echter nog steeds niet vonnen. De laatste slag viel dan oek al snel op 0-5 en 2-6.

In ut andere perk kaatsten Simon de Groot, Klaas Kloosterman en Tommie Zuiderhof teugen Piet Stellingwerf, Gerrit Bijdeweg en Jan kwast.  Ut partuur van Tommie had semaar een spul, echter bij de stand 2-0 en 6-4 mistte Tommie 2x ut perk en wudde ut 2 om 1. De mannen begonnen leuk te kaatsen en liepen uut naar 4 om 1. Toen ging Bijdeweg goed opslaan en zien maat Stellingwerf had oek eindelijk ut zicht oppe bal en ut wudde 4 om 2. Bij 4 om 2 konnen Kwast en Bijdeweg de bal voor de kaats kere maar ze stonne urbij en keken erna dus wudde ut 5 om 2. Bijdeweg had in dat eerst een paar knappe opslagballen en ze kwamen terug tot 5 om 3. Tommie begon nou wat beter op te slaan, en dat wudde tied oek, en zo kwamen de mannen op 5 om 3 en 6-2 en was de partij over en uit.

Volgende week is de laatste partij en daarna volgt de prijsuitreiking.

|Doorsturen

BuienradarAgenda