Sport

Veel jeugd van KV Eendracht op het kaatsveld

Er werd in drie verschillende klassen gespeeld: welpen (t/m 9 jaar), pupillen (10/11 jaar) en schooljeugd (12/13 jaar) met als peildatum 1 januari 2018. KV Eendracht had voor elke categorie een eigen speelveld neergelegd en dat paste precies. De jongens en de meisjes speelden in elke categorie samen. De wedstrijd begon om 16.30 uur en liep door in de avonduren. In de kantine deden Jouke Reitsma en Jan Nieuwenburg weer goede zaken, want er moest natuurlijk ook gegeten worden.

Schooljeugd

Welpen

Bij de welpen stonden er drie parturen van drie en één tweetal op de lijst met twee deelnemers uit Harlingen en scheidsrechter Douwe Broersma kon iedereen drie keer laten kaatsen. Partuur nummer 2 wist alle drie partijen met 5-2 te winnen. Ook de andere partijen waren niet echt spannend en eindigden bijna allemaal in een 5-2 eindstand. Mike Vlieger kon met zijn partuur geen overwinning behalen, maar Lars Helvrich wel twee keer en behaalde daarmee de tweede prijs. De welpen waren als eerste klaar en Simon de Groot kon toen de prijzen uitreiken.

Uitslag:

1. Brandon Cuttress (Sexbierum), Aisha Mahmoud (St. Anna) en Mark Reitsma (Tzummarum)

2. Sijtse Kloosterman (Sexbierum), Wijtse Broekstra (Wijnaldum) en Lars Helvrich (Harlingen)

 

Pupillen

Bij de pupillen stonden zeven tweetallen op de lijst en hier kon scheidsrechter Simon de Groot een winnaars- en verliezerronde laten kaatsen. Hier waren wel diverse spannende partijen te zien met maar liefst acht deelnemers uit Harlingen. In de eerste partij wisten Xander de Bruin en Koos Jorna een achterstand nog om te zetten in winst met 5-5 en 6-2. Brent Boschma en Thom Posthumus wisten nog net te winnen van Davy de Haan en Sander van der Walt met 5-4 en 6-6. In de tweede omloop wonnen Lieke Jeeninga en Jorrit de Groot met 5-4 en 6-4 van Xander en Koos en plaatsten zich voor de finale. Brent en Thom redden het niet in de tweede omloop en verloren van de latere winnaars. In de finale verloren Lieke en Jorrit ook ruim van deze winnaars Sophie Kroondijk en Mart Postma. In de verliezersronde eindigde de finale pas op 5-5 en 6-6. Davy en Sander net niet in de prijzen, maar Luca Broekhuizen en Hjalmar Dijkstra wel.

Uitslag:

1. Sophie Kroondijk (St. Anna) en Mart Postma (Tzummarum)

2. Lieke Jeeninga (Harlingen) en Jorrit de Groot (St. Anna)

Verliezersronde:

1. Hjalmar Dijkstra (St. Anna) en Luca Broekhuizen (Harlingen)

 

Schooljeugd

Bij de schooljongens en -meisjes stonden zes parturen (vijf tweetallen en een drietal) op de lijst met zes kaatsers uit Harlingen. Zij speelden in twee poules. In poule A waren de partijen erg spannend. Zo wisten Ype van der Veen en Otte Algra pas met 5-5 en 6-6 te winnen van Daniel Meesters en Emma Jeeninga. Zij wonnen daarna met 5-4 en 6-6 van Brent Timmerman en Menno Johnson (kaatst dit jaar ook voor Eendracht) en plaatsten zich zo voor de finale. In de andere poule was het partuur van Jaimy Koel en Sjouke Beimers duidelijk het sterkst en deze poule was ook veel eerder klaar. Na een flinke pauze wisten ze ook ruim de finale te winnen met 5-2 en 6-2. De strijd om de derde plaats tussen de nummers twee van de poule verliep wel weer spannend. Brent en Menno wisten pas met 5-5 en 6-0 te winnen van Jordy de Haan, Jardo Starkenburg en Jort Monsma. Door al deze spannende partijen was het ondertussen al laat geworden, daarom werden de laatste twee partijen gestart met een stand van spellen gelijk. Scheidsrechter Age Tichelaar moest dus flink lang aan de bak bij deze categorie.

Bij de prijsuitreiking had Simon de Groot nog een verrassing voor Age. Er was namelijk nog één krans over en deze kreeg Age, met algemene stemmen van het nog aanwezige publiek, om zijn nek gehangen.

Uitslag:

1. Jaimy Koel (Harlingen) en Sjouke Beimers (Bitgummole)

2. Otte Algra (Leeuwarden) en Ype van der Veen (Harlingen)

3. Brent Timmerman (Dronryp) en Menno Johnson (Kimswerd)

 

Pupillen

Welpen

|Doorsturen