Sport

Ut was droog op de zevende speelronde Copini 60+ kaatscompetitie

Simon de Groot, Geert Zeilmaker - Peter Kwast, Eddy Sjollema        2-5 + 4-6 

Deze mannen waren allemaal A klassers en dat was te sien, ut rook vloog ur af. Zeker in ut begin want toen gaf die skoolmeester de Groot 4 zitballen, 1 om 0 dus. Maar al snel bleek dat Kwast en Sjollema zowel in ut perk as oek an e opslag wat sterker wudden. En dat was an e stand oek te zien want in een poep en een skeet stonnen ze 1 om 4 eersten voor. Even kreeg Peter Kwast wat last van haar in sien ogen en had een paar missers, en dat leverde de teugenstanders een eerst op, 2 om 4. Peter had zeker de smoor in want in ut volgende eerst sloeg ie 2 ballen bij Fokje Knier-Hoekstra oppe skoot die voor de deur zat, 2 om 5. Ja die mannen van partuur 1, de Groot en Zeilmaker liepen urbij of hadden se 4 mud eerappels oppe billug. De partij wudde dan oek beëindigd op 2 om 5 en 4-6.  

 

Henk Bruinsma, Kerst Heida, Andries Koornstra - Kas van der Heide, Bote Brandsma, Teake Koster      5-2 + 6-0

Partuur 3 had in ieder geval 2 man in hun gelederen die elke week beter wudde. Nou is Henk Bruinsma een talent dus dat kon je verwachten. Maar nou begint die Kerst Heida oek al ballen boven te slaan terwiel ie vorig seizoen nog niet een skippybal rake kon. Andries houdt gewoon sien vorm vast en dat is mooi. Daar teugenover ston Kassie v.d. Heide, de winnaar van vorig seizoen, die volkomen uut vorm is. Maar ja ut binne dan oek sterke poten die de weelde drage kan. Bote is zoekende, hij wud elke week wat beter maar ja ut is een moeilijke leerling. Teake Koster kaatste redelijk echter hij kon ut alleen oek niet klare. En as dan Henk bekeken dikke kaatsen leit, Kerst heen en weer vliegt as een jonge hinde en Andries doet wat ie doen mut dan is een snelle voorsprong gauw verklaard. Ut wudde uuteindelijk 5 om 2 en 6-0 toen ut doek voel voor partuur 4.

 

IJsbrand Brandsma, Jan Kwast, Thom Zuiderhof - Klaas Kloosterman, Sieds Swart, Wiebe van Dijk      3-5 + 4-6

In perk 3 kaatsten partuur 5 met Ysie Brandsma, Jan Kwast en Thom Zuiderhof tegen partuur 6 met Klaas Kloosterman, Sieds Swart en Wiebe van Dijk. Het werd een boeiende partij tussen 2 gelijkwaardige parturen met 3 maal 6 gelijk aan de telegraaf. Op de stand 6-6 ging het eerste bordje naar partuur Brandsma door een finaal mislukte opslagbal van Wiebe, hij struukelde over sien eigen poten, 1-0. Met Klaas aan de opslag werd op 4-6 de stand weer in evenwicht gebracht, 1-1. Sieds Swart kreeg het op zijn heupen aan de opslag met 3 zitballen en bracht partuur Kloosterman op 1-2. Swart had wel verkeerde lensen in want hij liet 7 keer een bal valle dan docht ie dat ie buuten of voor was maar ze zaten ur allemaal in. Met leuk tussenspel en het afwisselend voorbij slaan van de kaats of net niet, werd het eerst op 6-6 door een geweldige zitbal van opslager Ysie veroverd en was de stand weer gelijk, 2-2. Partuur Brandsma pakte hierna ook het volgende eerst doordat Thom beter begon uit te slaan met dikke kaatsen die behouden bleven, 3-2. Ook nu kwam partuur Kloosterman weer terug en werd de stand weer gelijk, 3-3. In het volgende eerst was Wiebe weer aan de opslag en maakte nu geen fout op de stand 6 gelijk en gaf een prima zitbal met een tusseninse, 3-4. Partuur Brandsma raakte wat van slag en ook Jan kaatste deze avond onder zijn niveau waardoor partuur Kloosterman bij een schone 0-6 stand het 5e eerst kreeg, 3-5. Ook in het volgende eerst lukte het Ysie en zijn maten niet meer en ging de overwinning op 4-6 naar partuur Kloosterman. Eindstand: 3-5 + 4-6.

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda