Sport

Tweede editie Dirk Schrik Rambo Partij

Afgelopen zaterdag vond de ‘Dirk Schrik Rambo Partij’ plaats op het Eendracht-kaatsterrein. Het was voor de tweede keer dat deze partij ter nagedachtenis aan de in 2017 overleden Dirk Schrik werd gekaatst. Dirk was zelf een fervent kaatsliefhebber en ook bij het Lanenkaatsen was hij bijna ieder jaar van de partij. 

Door Ubbo Posthuma

Winnaars van de Dirk Schrik Rambo Partij. (Foto: Ubbo Posthuma)

Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat een drietal Harlingers, te weten Simon Nijkamp, Gerard Rutten en Afina Schrik, na zijn overlijden het initiatief namen om deze partij in het leven te roepen, die in 2019 voor het eerst met succes werd gehouden. Helaas kon dit vorig jaar door corona niet plaatsvinden.

Er waren zaterdag maar liefst 13 parturen die zich hadden opgegeven. Er was een prijzentotaal van 600 euro, bestaande uit waardebonnen. Ook een aantal sponsors deed een duit in het zakje, zoals de familie Schrik, Richard Postma van de garnalenkotter HA 43 en Hilbrand Pollema, die de kransen voor zijn rekening had genomen. Hier wilden de sportmannen en vrouwen zich wel voor inspannen.

Het was uitstekend kaatsweer toen het sein om 10.00 werd gegeven en de zachte ballen begonnen te rollen. Zoals Piet Paulusma al beloofd had, kwam ’s middags het zonnetje erbij, met andere woorden het werd dorstig weer. Douwe Broersma stond deze keer achter de bar en kwam bijna handen te kort. Hij had het zweet in zijn nek, echter niet vanwege het warme weer. Het was de eerste keer dat Douwe achter de bar stond en dat was voor deze sympathieke Midlumer duidelijk even wennen. Sommigen beweerden dat Douwe een horecazaak had opgekocht en al vast stageliep bij KV Eendracht. Onderzoek maakte duidelijk dat dit geenszins het geval was en ook Douwe ontkende in alle toonaarden.

Henkie Knier maakte zijn comeback op de kaatsmat. Hij had daarvoor speciale nieuwe witte gympen gekocht die bijna zeer aan de ogen deden. Er werden mooie partijen gespeeld waarbij de spanning soms te snijden was. Helaas kreeg Chantal Rutten een blessure. Scheidsrechter Age Tichelaar bekeek als een échte sportarts de blessure en kwam tot een medisch advies: “Niet verder speule meiske.” Gelukkig was Melanie Broersma, die zelf was uitgespeeld, bereid haar taak over te nemen. De finale ging uiteindelijk tussen partuur 2 met Norbi Helik, Peter Kwast en Rafaël Brander, tegen partuur 4 met Nick Leistra, Walter Brander en Wilco Bakker. Partuur Peter Kwast cs kreeg geen poot aan de grond. Met 5-2 en 6-4 moesten zij de meerdere erkennen in partuur 4. De prijzen werden uitgereikt door wedstrijdleider Evan van Sertima.

Uitslag

1) Nick Leistra, Walter Brander en Wilco Bakker

2) Norbi Helik, Peter Kwast en Rafaël Brander

3) Brian Zeilmaker, Davy de Haan en Melanie Broersma

Verliezersronde

1) Johan Abbema, Kaylee Kwast en Akke Postma

2) Gerard Rutten, Quentin Jorna en Anneke Haarsma

Hoewel minister Hugo de Jonge het zoenen en knuffelen nog steeds afraadt, kon Evan zich niet inhouden en kuste de dames winnaars met volle overgave. “Mut kanne”, liet Evan met een glimlach weten. Dan was er nog een beetje spanning wie uiteindelijk koning van deze partij zou worden en dat werd met recht Nick Leistra. Uit handen van een geëmotioneerde oma Schrik kreeg hij de ‘Dirk Schrik wisselbeker’ uitgereikt.

Dank aan de organisatie die deze partij tot in de puntjes hadden georganiseerd. Ook dank aan KV Eendracht voor het beschikbaar stellen van het kaatsveld. Getracht zal worden hier een jaarlijks festijn van te maken.

|Doorsturen

BuienradarAgenda