Sport

Spannende Lenger Seafoodspartij

Afgelopen zondag vond op het Eendrachtkaatsveld de jaarlijkse Lenger Seafoodspartij vanaf 14 jaar met zachte bal plaats. Aangezien sommige deelnemers zich hadden opgegeven maar niet kwamen opdagen, stelde dit het bestuur voor de nodige problemen. Maar problemen zijn er om opgelost te worden en zo geschiedde.

De prijswinnaars van de Lenger Seafoodspartij.

Het bestuur besloot er een ‘twee tegen twee poule kaatspartij’ in een aparte dames- en herenklasse van te maken. Deze uitvoering viel goed in de smaak doordat er meerdere partijen gekaatst konden worden, met voor beide kaatsers een dubbele functie.

Bij de heren kaatsten vier parturen in twee perken, drie partijen in drie omlopen tegen elkaar. Bij de dames kaatsten vijf parturen in twee perken vier partijen, in vijf omlopen tegen elkaar.

 

De vrij krachtige wind maakte het aan de opslag zwaar voor zowel de heren als de dames. Wel werd er vanuit het perk geweldig uitgeslagen met talrijke bovenslagen of dikke kaatsen en viel er mooi tussenspel te bewonderen.

Meerdere partijen eindigden zowel bij de heren als de dames pas op een stand bij 5-5. De scheidsrechters Tjibbina Postma bij de dames en Age Tichelaar bij de heren, zorgden voor een vlot verloop van de partijen.

 

Het  aantal eersten voor over alle partijen bepaalde aan het einde van deze geslaagde kaatsdag de volgorde van de prijswinnaars. Voordat Jan Nieuwenburg de prijzen uitreikte, werden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Met elkaar zorgen zij er iedere wedstrijd weer voor, dat het speelveld is uitgezet en er gekaatst kan worden met clubscheidsrechters. Ook het bemannen van de kantine is een belangrijke factor. Dit is het territorium van Jouke Reitsma die de kaatsers en het publiek van een hapje en drankje voorzag. Ook werden Plus Lunenborg voor de rijkelijk gevulde tassen levensmiddelen en hoofdsponsor Lenger Seafoods door Jan Nieuwenburg bedankt.

 

Dames

1) 28 pnt. Stephanie de Vries en Akke Brussard

2) 26 pnt. Nynke Agema en Melanie Boersma

3) 21 pnt. Kaylee Kwast en Mariska Miedema

 

Heren

1) 21 pnt. Piet en Rick Alberda

2) 17 pnt. Wesley Schaap en Jelte Kroes

3) 13 pnt. Justin van Dijk en Stefan Quisenaerts

|Doorsturen