Sport

Records sneuvelen tijdens ouder/kind-partij kv Eendracht

Het kaatsseizoen is zondag bij kaatsvereniging Eendracht traditiegetrouw afgesloten met de Ouder/Kindpartij. Hiervoor waren twee speelvelden met elk vier perken door de vrijwilligers uitgezet. Dit om het wedstrijdverloop met een recordaantal van 26 parturen vlot te laten verlopen. Na een korte uitleg over de afwijkende spelregels die bij deze partij gehanteerd worden, gingen de eerste zestien parturen onder leiding van de scheidsrechters Age Tichelaar en Jouke Reitsma van start.

Door Ubbo Posthuma

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Het zonnetje scheen en er heerste een lekker temperatuurtje. In de eerste omloop vielen er spannende partijen te bewonderen, welke pas op de standen vijf eersten gelijk werden beslist, maar ook enkele partijen met uitslagen van  5-1  en  5-2. Gelukkig  was er voor alle verliezers in de eerste omloop nog de herkansingsronde.

Maar het winnen of verliezen was ondergeschikt aan het plezier dat de jeugd en ouderen met elkaar beleefden. De kids konden zich ook nog vermaken in de Krokodil, een springkussen. Halverwege de tweede omloop werden de perken niet direct weer ingenomen door andere parturen. Dit om de jeugd in de gelegenheid te stellen de snackbonnen in de kantine te verzilveren. De kantine werd uitstekend bemand door Henk Bleeker, Yvonne Stam en Jan Nieuwenburg. Hierdoor kon iedereen snel zijn hapje of drankje ontvangen.

 

Na de eerste omloop volgden nog vele spannende partijen in zowel de winnaars- als herkansingsronden. In de winnaarsronde  verloren in de twee halve finales partuur 4 met Mike Vlieger en Evelyn Knier in hun vierde partij eervol van partuur 21 gevormd door zoon Daan met vader Hilko Mulder op 2-5 en 6-6.

In de andere halve finale verloor partuur 14 met Jordy en Pier de Haan in hun vierde partij van partuur 11, gevormd door zoon Davy met vader Wim de Haan. Dit ‘Hanengevecht’ eindigde op de stand 3-5 en 0-6.

 

De finale betekende voor beide parturen hun vijfde partij en ging dus tussen partuur 11 met zoon Davy de Haan en vader Wim de Haan tegen partuur 21 met zoon Daan en vader Hilko Mulder. Beide parturen waren snel in het tussenspel en sterk op de boven. Het verschil werd gemaakt in het perk waar Daan en Hilko wat meer fouten maakten met kwaad uitgeslagen ballen. Daarbij had Davy verschillende bovenslagen, waarbij  Wim heel tactisch de hoeken van het veld opzocht voor ‘dikke’ kaatsen. Na de stand 1-1, liepen ondanks kranige tegenstand van Daan en Hilko, Davy en Wim in één keer door naar een voorsprong van 5-1. In het laatste eerst noteerde Davy op de stand  4-2 zijn zoveelste bovenslag en Wim sloeg vervolgens een kaats ter hoogte van de opslag. Aan de opslag maakte Davy met een zitbal de partij vervolgens uit, 5-1 en 6-2. 

 

De finale herkansingsronde betekende ook de vijfde partij en werd gespeeld door partuur 3 bestaande uit Damian Duursma met opa Eddy Sjollema tegen partuur 12, gevormd door Thom Posthumus en SierdJan Steigenga. Damian en Eddy begonnen behoedzaam aan de finale en wisten dat partuur 12 een sterke tegenstander was, welke in de eerste omloop maar nipt had verloren van de uiteindelijke eerste prijswinnaars op de stand 5-5 en 6-4. Na een 1-1 gelijke stand, liepen Thom en SierJan al snel uit naar 1-3. Maar de ommekeer kwam op de stand 1-3 en 6-6 toen eerste opslager Damian een zitbal plaatste, 2-3. Dit gaf Damian en Eddy blijkbaar zo’n kick, dat zij niet alleen op gelijke hoogte kwamen, maar brutaalweg ook het volgende eerst pakten en op 4 -3 voor kwamen. Thom en Sierdjan herpakten zich echter en maakten er vier eersten gelijk van. Op de stand 4-4 en 6-6 sloeg Eddy kwaad uit en was de tegenstand gebroken. Door het behoud van de eigen kaatsen en een foutieve opslag in het voordeel van Thom en SierdJan, werd de partij uitgemaakt op de stand 4-5 en 2-6.

 

Uitslagen winnaarsronde: 1) Davy de Haan en Wim de Haan, 2) Daan Mulder en Hilko Mulder, 3) prijs Mike Vlieger en Evelyn Knier 3) Jordy de Haan en Pier de Haan.

Uitslagen verliezersronde: 1) Thom Posthumus en SierdJan Steigenga en 2) Damian Duursma en Eddy Sjollema. 

 

Alvorens de prijzen werden uitgereikt, werden de clubscheidsrechters, kantinemedewerkers en andere vrijwilligers die het gehele seizoen klaar stonden ten dienste van de kaatsers, door bestuurslid Douwe Broersma bedankt. Hierna volgden nog de prijsuitreikingen, bijvoorbeeld van de jeugdcompetitie 2019. Onder leiding van Wim de Haan werd er gedurende de zomerperiode wekelijks gekaatst, wat de volgende klassementswinnaars opleverde: Jeugd 8-12 jaar eerste prijs Davy de Haan 22 punten, tweede prijs Brent Boschma 21 punten. Jeugd 13-15 jaar: eerste prijs Rick Alberda 21 punten.

 

Prijsuitreiking wisselbekers klassementwinnaars jeugd Top 1 Toys. Leeftijdsgroep 6 t/m 9 jaar: Mike Vlieger. Leeftijdsgroep 10 t/m 13 jaar: Davy de Haan. Op deze gezellige slotdag nam Davy de Haan driemaal een eerste prijs en twee kransen in ontvangst (nog nooit vertoond). Het kaatsseizoen 2020 begint in januari 2020 weer met de zaalkaatstrainingen voor de jeugd.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda