Sport

Middelstein oppermachtig bij schoolkaatsen

Het schoolkampioenschap van Harlingen wordt gespeeld met de harde bal en is tevens een voorwedstrijd voor het schoolkaatskampioenschap van Fryslân, dat volgende week woensdagmiddag wordt gehouden op het Sjûkelân in Franeker. Er stonden helaas slechts zeven parturen op de lijst, waarvan twee meisjesparturen. Dit betekende dat er voor de meisjes geen aparte wedstrijd mogelijk was. 

Door Simon de Groot

 

Zij speelden wel in de eerste omloop tegen elkaar en daarbij wist Middelstein te winnen van de St. Michaëlschool met 5-2 en 6-0. De andere parturen kwamen ook bijna allemaal uit Midlum. Er deed alleen nog een partuur van Het Baken mee.

In de finale kwamen twee parturen die daar ook het meeste recht op hadden. Middelstein met een goed opslaande Minze Elgersma, een zeer atletische Thijmen de Vries (achterin en voor minst op) en voorinse Melvin Wolbers. Het Baken met een goed opslaande Brent Boschma, die ook nog eens prima als voorinse de boven wist te vinden. Hij werd goed gesteund door Luca Broekhuizen, die achterin stond en voor minst opsloeg. Lennart Tilstra completeerde dit partuur als balkeerder.

Het partuur van Het Baken had regelmatig moeite met de voorminste opslag. De afstand van 18 meter is wel haalbaar, maar dat ging wel regelmatig ten koste van de zuiverheid. Hierdoor wist Middelstein snel een flinke voorsprong te nemen. Bij het Baken kwam er weer een beetje hoop, toen bij de stand van 0-3 en 0-6 toch nog het eerst werd binnen gehaald op 6-6. Geen 0-4 achterstand, maar 1-3. Toch werd het niet meer spannend en kwam Middelstein in de kransen toen de partij werd uitgemaakt op de stand 5-1 en 6-0. Beide parturen gaven te kennen, dat zij graag mee willen doen in Franeker.

De prijzen werden uitgereikt door Simon de Groot, die dit deed namens de Stichting Sportpromotie Harlingen. Hij werd deze dag goed ondersteund op het kaatsveld door Janny Yntema, Douwe Broersma en Age Tichelaar. Voor de meisjes was er toch nog een extra prijs.

 

Uitslag:

1 Middelstein – Minze Elgersma, Melvin Wolbers en Thijmen de Vreis

2 Het Baken – Brent Boschma, Lennart Tilstra en Luca Broekhuizen

1 verliezersronde: Middelstein – Lay Odolphi, Jimte Offinga en Lucas Brouwer

Meisjes: 1 Middelstein – Sibrig Tigchelaar, Ilse Jongsma en Amber Lubbers

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda