Sport

Ledenwedstrijd KV Eendracht

Zondag 6 september werden bij KV Eendracht een senioren kaatspartij (door elkaar loten vanaf 14 jaar) en een kaatspartij voor de jeugd tot en met 13 jaar (beide met de zachte bal) georganiseerd. Bij de senioren bestonden de parturen uit tweetallen en werd er in twee poules gekaatst.

Door Ubbo Posthuma

Prijswinnaars ledenwedstrijd KV Eendracht. (Foto: Ubbo Posthuma)

In zowel poule A en poule B kon men van enkele spannende partijen genieten, waarbij de beslissing pas bij de standen 5–5 + 6–6 en 5–5 + 4–6 vielen. Uiteindelijk ging de finale tussen partuur 1 met Martijn Broersma en Davy de Haan en partuur 5 met Justin Haarsma en Justin de Jong.

Partuur 5 kwam op een riante voorsprong van 1–5 en het lot voor partuur 1 leek beslist. Toch zijn de wonderen de wereld nog niet uit. De motor begon wat te haperen terwijl Martijn en Davy hun ruggen kromden en steeds beter begonnen te kaatsen. Ze wisten hun achterstand te verkleinen tot 4–5.

Helaas liep Justin Haarsma een blessure op en hij kon de partij niet voortzetten. Melanie Boersma verving hem voorbeeldig maar kon tezamen met Justin de Jong niet voorkomen dat het 5–5 werd en op de stand 5–5 + 6–4 werd de partij alsnog verloren.

Om de derde prijs kaatsten de parturen 3 met Wim de Haan en Akke Brussaard tegen partuur 4 met Simon de Groot en Femke Boorsma. In het begin was er sprake van een gelijk opgaande partij. Echter halverwege de partij liepen Simon en Femke echter uit en wonnen tenslotte op de stand 2–5 + 4–6.

Jeugd 

Bij de jeugdleden kaatsten de vijf deelnemende parturen volgens het poulesysteem waarbij alle parturen een keer tegen elkaar kaatsen - het totaal behaalde aantal eersten in vier partijen bepaalde de eindstand. Er werd met veel inzet en enthousiasme om de punten gestreden en het publiek genoot van het leuke tussenspel.

Elk partuur bestond uit een kaatser uit de leeftijdscategorie 10 t/m 13 jaar en 6 t/m 9 jaar. Vooral voor de jongste categorie kaatsers zijn dit soort wedstrijden erg leerzaam voor hun ontwikkeling. Nadat alle parturen hun partijen tegen elkaar gekaatst hadden werd de eindstand berekend.

Tijdens de prijsuitreiking prees bestuurslid Douwe Broersma alle vrijwilligers van KV Eendracht die binnen een tijdsbestek van drie dagen tweemaal vol aan de bak moesten om de federatiewedstrijd op vrijdag en deze ledenwedstrijden op zondag mogelijk te maken. Ook de ouders van deelnemende kaatsers werden bedankt voor hun spontane medewerking.

Uitslag senioren

1) Martijn Broersma en Davy de Haan

2) Justin Haarsma en Justin de Jong

3) Simon de Groot en Femke Boorsma

Uitslag Jeugd

1) Brent Boschma en Jort Faasse (28 pnt.)

2) Mike Vlieger en Niek Helvrich (21 pnt.)

3) Kay Odolphi en Lucas Vlieger (19 pnt.)


 

Komende zondag (13 september), de slotdag van dit kaatsseizoen, wordt de Ouder/Kind-partij met zachte bal georganiseerd. Aanvang 10.00 uur op het Eendrachtterrein.


 

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda