Voetbal

Kleutervoetbalfeest 2019

Zeerobben leeft. Eén van de hoogtepunten van het jaar is het jaarlijkse kleutervoetbalfeest. Ook dit jaar weer mag Zeerobben dit op twee dagen organiseren voor alle kleuters van de gemeente Harlingen. Tijdens dit voetbalfeest maken de kinderen spelenderwijs kennis met het voetbalspelletje. De organisatie is alweer druk doende achter de schermen met de voorbereidingen want het zal ook dit jaar weer een voetbalfeest worden. Uiteraard zal ook Stijn van Jongerenwerk weer als voetbalentertainer aansluiten op de Robbenplaat. 

Op woensdagochtend 19 juni a.s. ontvangt Zeerobben de scholen OBS ’t Wad, IKC Het Baken, CBS Prins Johan Frisoschool en OBS Het Noorderlicht. Op woensdagochtend 26 juni a.s. is de IKC Sint Michaelschool aan de beurt. Beide ochtenden beginnen ongeveer 10.00 uur en eindigen omstreeks 11.45 uur.

 

Wie een indruk wil krijgen van dit kleutervoetbalfeest kan alvast een kijkje nemen via  het  filmpje dat gemaakt is door Daan de Schiffart en is te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=g-GoAyFpFQE

|Doorsturen

BuienradarAgenda