Sport

Jeugdkaatsen in zonnig Kimswerd

Op de eerste dag van de zomervakantie, zaterdag 21 juli, organiseerde Kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ in Kimswerd de federatiewedstrijd voor de jeugd. 

Deelnemers

Er lagen dertien perken klaar en de ruim zeventig jongens en meisjes kaatsten er op los. Zeer sportief en met veel plezier is er prachtig gekaatst. Voorzitter Michiel de Boer en zijn vrijwilligers zorgden voor een vlot verloop van de wedstrijd. Om half 4 was het veld weer leeg en alle prijzen en kransen uitgereikt.

 

Uitslagen:

Welpenjongens en meisjes

1: Ruben Henriks (Balk) en Fenna Cuperus (Bolsward)

2: Roan de Groot (Balk) en Ylza Wijbenga (Bolsward)

1 verl ronde: Tiemen Dijkstra (Arum) en Tirza Smink (Makkum)

2 verl ronde: Rudmer Koopmans (Arum) en Iris Haga (Bolsward)

Pupillenjongens en meisjes

1: Mathijs Fontein (Bolsward) en Hedwig Steigenga (Exmorra)

2: Johannes de Boer (Hommerts) en Roy de Vries (Arum)

1 verl ronde: Jan-Friso Anema (Arum) en Rimmer Dijkstra (Arum)

2 verl ronde: Rogier Feenstra (Bolsward) en Joop Groenveld (Bolsward)

Schoolmeisjes

1: Judith Bosch (Arum) en Amarins van Althuis (Arum)

2: Bente Miedema (Workum) en Anna Tolsma (Exmorra)

1 verl ronde: Jetske de Boer (Hommerts) en Mara Konst (Arum)

2 verl ronde: Jellie van Abbema (Schettens) en Margriet Postma (Wons)

Schooljongens

1: Rinnert Tolsma (Arum) en Christiaan Wijnia (Bolsward)

2: Nick Visser (Witmarsum) en Kees Bekema (Bolsward)

Jongens en Meisjes

1: Tieme Tolsma (Arum) en Anne Brouwer (Arum)

2: Tjipke van Gosliga (Schettens) en Mirna Feenstra (Bolsward) 

Pupillen jongens, meisjes

Welpen

Jongens Meisjes

Schooljongens

Schoolmeisjes

|Doorsturen