Voetbal

Hoofdbestuur fc Harlingen weer op volle sterkte

Fc Harlingen heeft afgelopen maandag haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Hilko Mulder opende namens het bestuur de vergadering, die werd bezocht door 68 stemgerechtige leden, waaronder de ereleden Henk Metz, Age Tichelaar, Johannes Dijkstra, René Metz en Jan Helvrich. Alsmede de leden van verdienste Berend Visser, Henk Hobma en oud-voorzitter Johan Erents.

Het hoofdbestuur van fc Harlingen is na installatie van vier nieuwe bestuursleden weer op volle sterkte. Vlnr Nico Beuker, Erik Zandberg, Freerk Attema, Johan Brandsma. (Foto: fc Harlingen)

Na eenieder hartelijk welkom te hebben geheten werd er door Hilko Mulder kort teruggekeken op het afgelopen seizoen. Een seizoen met hoogtepunten zoals de diverse kampioenschappen bij de jeugd. Maar ook dieptepunten. Het helaas niet door kunnen gaan van het jaarlijkse fc Harlingen jeugdtoernooi en de degradatie van het eerste elftal. Ook bestuurlijk was het een jaar van dieptepunten met het vertrek van Sandra de Melker als voorzitter en Arjan Noordeloos als secretaris. Maar er waren ook positieve geluiden zoals de druk bezochte infoavond van afgelopen november. Een zeer goed bezochte avond waarin duidelijk werd dat er een groot saamhorigheidsgevoel is binnen de club. De verbouwing van de kantine is gestart en in 2019 krijgt fc Harlingen ook nog eens een geheel nieuw verlicht kunstgras pupillenveld, zodat ook de wedstrijd- en trainingscapaciteit behoorlijk word uitgebreid. Kortom, fc Harlingen is volop in beweging.

 

Bestuursleden

Na de vaste agendapunten bedankte Hilko Mulder de afscheid nemende bestuursleden Arjan Noordeloos en Sandra de Melker voor hun inzet de afgelopen periode. Hilko overhandigde Arjan een bloemetje en een presentje. Sandra was helaas deze avond verhinderd maar ook zij krijgt dit uiteraard overhandigd. Hilko Mulder lichtte daarna de nieuwe kandidaat-bestuursleden toe; Nico Beuker als voorzitter, Johan Brandsma voor technische zaken en Freerk Attema en Erik Zandberg. Vervolgens brachten zij hun motivatie naar voren, en werd er gestemd. Alle vier werden met zeer ruime meerderheid van de stemmen gekozen.

Hierbij werd ook door de aanwezige leden bekrachtigd dat Jan Helvrich binnen het bestuur van positie verandert, en doorschuift van ‘accommodatie en materiaal’ naar de post van ‘secretaris en materiaal’. Hilko Mulder feliciteerde hierna de benoemde bestuursleden. De heer Erents bedankte iedereen voor de positieve inbreng en feliciteerde de nieuwe bestuursleden met hun benoeming en gaf Hilko Mulder een groot compliment voor het leiden van de vergadering.

 

Ook oud-voorzitter Henk Metz vroeg nog even het woord en sprak zijn waardering uit voor de heren die bereid waren om in het bestuur zitting te nemen en wenste ze veel succes als bestuurslid van fc Harlingen. Maar ook gaf hij een zeer groot compliment aan René Metz, Hilko Mulder, Siefko Jager en Jan Helvrich, die als bestuursleden de kar enige tijd met zijn vieren hebben getrokken en daarbij in de laatste periode geweldig werden bijgestaan door de aspirantbestuursleden Freerk Attema en Erik Zandberg en hij vroeg de vergadering om deze heren hiervoor met een luid applaus te bedanken. Dit gebeurde volop en daarmee kwam de avond tot zijn eind. Fc Harlingen heeft weer een compleet bestuur en blijft bouwen aan de toekomst.

|Doorsturen

BuienradarAgenda