Sport

HMHC benoemt Alex Nieuwland tot erelid

Tijdens de algemene ledenvergadering van HMHC van afgelopen maandag werd oud-voorzitter Alex Nieuwland vanwege zijn grote inzet voor de club tot zijn verrassing benoemd tot erelid van HMHC. In de ALV was naast de aandacht voor alle positieve ontwikkelingen binnen de club ook aandacht voor de enorme stijging van de energiekosten en de zorgen over de financiële gevolgen hiervan. 

Alex Nieuwland erelid

Tijdens de ALV werd Alex Nieuwland benoemd tot erelid vanwege zijn grote inzet voor HMHC. Alex was voorzitter in de jaren waarin de club enorm groeide en er twee nieuwe velden werden aangelegd en het eerste damesteam van HMHC werd gestart. De seniorenafdeling van HMHC bestaat intussen uit liefst zes teams: Heren, Dames, Dames onder 25, Veteranen en 2 Trimhockeyteams (gemengd en dames). Daarnaast was Alex coach van jeugdteams en het Herenteam en stond hij aan de basis van de ontwikkeling van scheidsrechters en spelbegeleiders binnen de club, waar nu jaarlijks 20 tot 30 van worden opgeleid. Alex heeft altijd het belang van de historie van de club gezien en daar jubileumboekjes over geschreven en mede het 50-jarig jubileumfeest in 2018 georganiseerd.

 

Ook komend jaar blijft Alex actief, dan als coach van het Herenteam. Kortom, het bestuur vroeg de leden om in te stemmen met het benoemen van Alex tot erelid wat met applaus werd ontvangen. De traditie is dat ereleden een zichtbaar plekje krijgen op het complex, wat er toe leidt dat de bar vanaf nu de Alex Nieuwland bar wordt genoemd. 

 

Positieve ontwikkelingen en toch ook zorgen

Het gaat goed met HMHC. Na de corona periode is er gelukkig weer veel energie losgekomen: uiteraard weer trainen en hockey dat georganiseerd wordt door de technische commissie, trainers en coaches, maar ook nieuwe kleding, nieuwe sponsoren, geslaagde feesten en Familiedag met Slapsticktoernooi, nieuwe leden, nieuwe hoofdtrainers, een grote opruimactie en de verbouwing van de keuken. Voorzitter Frank Burkels stond hierbij stil en dankte de vele vrijwilligers voor hun inzet.

 

Penningmeester Hans Rienks lichtte de begroting voor komend seizoen toe en sprak zijn zorg uit over de enorme koststijging van energie. De zorgen werden gedeeld door de leden en er werd gevraagd om de komende maanden goed in de gaten te houden wat dit gaat betekenen en om eventueel maatregelen als contributieverhoging voor te bereiden. Hopelijk is dat niet nodig, onder andere door in gesprek te gaan met de gemeente Harlingen over versnelde aanleg van LED-verlichting op het hoofdveld, zoals dat ook bij Zeerobben gebeurt, en als club verder in te zetten op duurzaamheid en uitbreiding van het aantal zonnepanelen en de verkenning van windenergie.

|Doorsturen

BuienradarAgenda