Voetbal

Gerrit Riem benoemd tot Lid van Verdienste, Wolter Bakker Trofee voor echtpaar De Bruin

Gematigd positivisme tijdens ALV Zeerobben

Ondanks de sterke concurrentie van de voetbalwedstrijd Duitsland-Nederland heeft de zmvv Zeerobben afgelopen maandag onder grote belangstelling (ruim tachtig personen) de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Een avond met veel positieve geluiden, onder andere over de groei van de vereniging en de prestaties van de vele teams. 

Gerrit Riem werd op de ALV van Zeerobben benoemd tot lid van verdienste. (Foto: Frans Bode)

“Vanuit verenigingsperspectief is elke herinnering aan het vorig seizoen echter ondergeschikt aan de herinnering aan Jan (Boomsma, het Erelid dat vorig jaar is overleden, red.)”, memoreerde voorzitter Johannes Woudstra in zijn openingswoord. Hij nam in vogelvlucht het seizoen door. Noodgedwongen een paar hoogtepunten noemend, want “bij de eigenzinnige club is altijd wat te doen”. Hij noemde de handhaving van het vlaggenschip in de Eerste Klasse, handhaving van alle standaardteams in de Hoofdklassen, diverse kampioenschappen en bekersuccessen. Zo kwam Zeerobben 1 ver in het bekertoernooi en pakte JO8-1 zelfs de historische winst in Joure.

Dat het succes ook een keerzijde heeft, stak de voorzitter niet onder stoelen of banken. Het leidt tot een groeiende ledenaantal, maar ook accommodatieproblematiek. Het gebrek aan kleedruimten, ontvangstruimte etc. is bij de gemeente Harlingen door middel van een visiestuk aangekaart. Plannen waarbij de tribune wordt opgelift, zodat eronder gebruiksruimten worden gerealiseerd en een business ruimte met zicht op het veld. “We zijn nog geen stap verder gekomen”, aldus een teleurgestelde voorzitter. “Al wat we nu concreet weten, is dat de problematiek pas in oktober 2019 weer op de agenda in de Raad kan komen”. Positief noemde hij de groei van de business club tot 50 leden en de financiële steun die dat oplevert. Hij verwoordde richting de aanwezige leden de visie en missie van de club, met als kern dat Zeerobben een club is en blijft waarin iedereen zijn trots en binding kwijt kan. Van Eerste Elftalspelers, talenten en recreatieve voetballers tot en met de sponsors en supporters. Dat Zeerobben zich niet rijk rekent, bleek later op de avond. Ondanks diverse financiële meevallers werd onder andere de begroting voor het lopende seizoen naar beneden toe bijgesteld. Belangrijkste oorzaak daarvan is de fors lagere inkomsten van de oud papier-inzameling. Nadat jaren de contributie gelijk is gebleven, was het bestuur dan ook genoodzaakt een contributieverhoging voor te stellen. Een voorstel dat door een overgrote meerderheid van de aanwezigen werd aangenomen.

 

In de bloemen

Het draaide veel om cijfertjes tijdens de ALV, maar de uitleg van penningmeester Roland Zijlstra was helder en duidelijk. Hem werd decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid, waarbij ook complimenten in de richting van zijn rechterhand Steven Beuker en het ondersteunende team werden gegeven.

Geheel volgens traditie kon ook een aantal actieve personen uit de Zeerobben-familie in de bloemetjes worden gezet. Zo werd de Wolter Bakker Trofee uitgereikt aan het echtpaar Richard en Ester de Bruin. Bezige bijen die door het lidmaatschap van hun kinderen steeds meer voor de club zijn gaan doen. Richard onder meer op het gebied van ICT en automatisering en Ester als leider, het bijhouden van Sportlink en het ondersteunen van het wedstrijdsecretariaat. Symbolisch werden via het echtpaar De Bruin alle vrijwilligers van Zeerobben bedankt voor hun vrijwillige inzet voor de club.

Nog meer bloemen kon Johannes Woudstra uitreiken, want tijdens de ALV van 2018 werd een Lid van Verdienste benoemd. Een man die vele functies binnen de club heeft doorlopen en aan de wieg van diverse tradities heeft gestaan. Zelf actief in het Zeerobben-shirt is uitgekomen, maar ook als trainer en leider veel tijd in Zeerobben heeft gestoken. Uiteindelijk wisten de aanwezigen dat Johannes Woudstra op Gerrit Riem doelde, die onder luid applaus werd benoemd tot Lid van Verdienste. In zijn dankwoord gaf het kersverse Lid van Verdienste aan erg trots te zijn op de benoeming. Hij is al 46 jaar betrokken bij Zeerobben en is enorm trots op de club. Hij sprak van een club van vrienden onder elkaar en memoreerde in het verlengde daarvan zijn veel te vroeg overleden maten Jan Boomsma en Petie Toering.

Na de herverkiezing van diverse bestuursleden, benoeming van Henk Zegel tot de Technische Commissie en de rondvraag kon de voorzitter de vergadering sluiten.

De Wolter Bakker trofee ging dit jaar naar Richard en Esther de Bruin. (Foto: Frans Bode)

|Doorsturen