Sport

Frans Alberda koning Bakkerij Elsinga Partij

Voor de derde keer in de historie werd afgelopen zondag de Bakkerij Elsinga Partij georganiseerd. Bij deze partij worden door bakkerij Elsinga prachtige prijzen beschikbaar gesteld en daar willen de ouwe seunen graag voor kaatsen.

Prijswinnaars Bakker Elsinga Partij. (Foto: Ubbo Posthuma)

Door Ubbo Posthuma

Het weer was perfect toen om 10.00 uur het sein werd gegeven dat men kon beginnen. Uiteraard was Age Tichelaar de hoofdscheidsrechter die alles in goede banen leidde. Er werd gekaatst met de harde bal. Er deden vijf parturen mee, die allemaal in één poule zaten, wat betekende dat iedereen vier keer moest kaatsen. Helaas moest Jan Nieuwenburg huiswaarts keren. Niet dat hij door zijn barmedewerker Henk Bleeker naar huis werd gestuurd, maar Jan voelde zich niet fit en kroop later onder de wol. In allerijl werd Jeanette Smale gebeld, die de honneurs achter bar voor Jan op sublieme wijze waarnam.

Het liep al naar half zes toen na de vele spannende partijen de prijzen konden worden uitgereikt. Naast eretekens waren dit de door bakkerij Elsinga beschikbaar gestelde pakketten met bakkersproducten. De prijzen werden als volgt verdeeld: derde prijs met 19 punten Justin van Dijk, Remco Duursma en Ilonca de Vries, tweede prijs met 24 punten Pieter Alberda, Jochum Mollema en Rafael Brander en de eerste prijs was met 26 punten voor Lammert Stellema, Jan Wierda en Frans Alberda.

Toen was het ogenblik aangebroken om bekend te maken wie de koningsprijs had gewonnen. Deze bestaat uit de ‘Age Tichelaar Bokaal’, beschikbaar gesteld door Age. Een beker waar ze in de Champions League alleen maar van kunnen dromen. Op grond van de prestaties op deze dag, mocht Age de koning aanwijzen. Dat werd Frans Alberda die de bokaal één jaar op de schoorsteenmantel of vensterbank mag houden. Al met al een geslaagde kaatsdag voor kaatsvereniging Eendracht.

|Doorsturen

BuienradarAgenda