Sport

Fraaie en spannende kaatsmomenten bij kv Eendracht

De jaarlijkse Plus Lunenborg-kaatspartij (door elkaar loten) is afgelopen zondag op het Eendrachtterrein gehouden. Er waren 14 parturen die 2 tegen 2 kaatsten in een winnaars- en herkansingsronde. 

Door Ubbo Posthuma

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Onder leiding van scheidsrechters Tjibbina Postma, Pieter Alberda en Age Tichelaar kende de wedstrijd, waarin in vier perken werd gekaatst, een vlot verloop. Gelukkig kon Age zijn zonnebrandolie factor 50 deze keer thuis laten, aangezien de temperaturen behoorlijk waren gedaald. 

Een op papier mooie lijst met gelijkwaardige parturen, die in de 1e omloop al gelijk bewaarheid werd toen vier van de zeven partijen in 5-4 en zelfs vijf eersten gelijk en 6-6 eindigden. Door een blessure moest één kaatser helaas de wedstrijd beëindigen, die werd vervangen door een kaatser uit de herkansingsronde.

Het sterk kaatsende damespartuur Nynke Agema/Shalina Pander won met vijf eersten gelijk de 1e omloop en kaatste zich vervolgens in de 2e omloop met een 5-2 overwinning naar de laatste vier in de winnaarsronde. Anne Wind en Anneke Haarsma wonnen hun eerste partij verrassend tegen een sterke tegenstander en ze hadden in de 2e omloop het voordeel van een staand nummer. In hun halve finales konden beide parturen het echter niet bolwerken.

De finale winnaarsronde ging tussen partuur 1 met Rick Alberda en Kaylee Kwast tegen partuur 6 met Willem Zeilmaker en Davy de Haan. Rick en Kaylee kwamen al snel op een 2-0 voorsprong en zelfs 3-0 door een opslagfout op de stand 6-6 van partuur 6. Willem en Davy kromden hun ruggen en maakten er 3-1 van. Beide parturen lieten vervolgens sterk op- en uitslagwerk zien en pakten om de beurt de eersten en de stand werd 5-2. Door enkele bovenslagen en dikke kaatsen van Willem Zeilmaker en de snelle platte opslag van Davy de Haan werd het zelfs 5-5.

Het publiek genoot met volle teugen. In het beslissende laatste eerst pakten beide parturen een kaats en bij de stand 4-4 gaf Rick Alberda met zijn verwoestende opslag een zitbal en op de stand 6-4 sloeg Rick de kleine kaats voorbij, 5-5 en 6-4.

De finale van de herkansingsronde ging tussen partuur 8 met Lammert Stellema en Ilonca de Vries tegen partuur 14 met Justin Haarsma en Stanley Brussaard. Het betekende de 4e partij van Lammert en Ilonca tegen Justin en Stanley, die door een staand nummer aan hun 3e partij begonnen. Partuur 8 scoorde wel punten, maar kon toch niet voorkomen dat het sterke perk met Justin voorin en Stanley achterin drie eersten op een rij pakten, 0-3.

Lammert had vervolgens wat meer succes met zijn hoge opslagballen diep achterin en sterke uitslag achterin het perk waarbij Ilonca vanuit het voorperk mooie kaatsen maakte waardoor de achterstand teruggebracht werd naar 2-4. Maar ze moesten op de stand 2-5 en 6-6 toch nog capituleren.

Voordat de prijsuitreiking plaatsvond, werd allereerst sponsor Plus Lunenborg door Jan Nieuwenburg bedankt. Maar ook voor alle vrijwilligers van KV Eendracht een dankwoord voor hun geweldige inzet, en natuurlijk voor de kaatsers. Naast kransen voor de winnaars, bestonden de prijzen uit cadeaubonnen voor levensmiddelen van Plus Lunenborg. 

Winnaarsronde

1) Rick Alberda en Kaylee Kwast

2) Willem Zeilmaker en Davy de Haan

3) Nynke Agema en Shalina Pander.

Aangezien Kaylee Kwast de krans kreeg omgehangen, was haar echtgenoot Sebastiaan al eerder naar huis gesneld om alvast een spijker in de muur van de gevel te slaan, die diende om de krans op te hangen. Echter bij de laatste ferme tik raakte hij zijn duim. Hopelijk is hij komende zondag weer hersteld, om mogelijk mee te doen of zijn echtgenote aan te moedigen.

Herkansingsronde

1) Justin Haarsma en Stanley Brussaard

2) Lammert Stellema en Ilonca de Vries

3) Anne Wind en Anneke Haarsma.

Komende zondag (30 augustus) de Lenger Seafoods-partij pearkekeatsen vrije formatie. Aanvang 10.00 uur.

|Doorsturen

BuienradarAgenda