Sport

Familie Helvrich Kaatspartij weer zeer geslaagd

Zaterdag 25 augustus hield de familie Helvrich weer haar jaarlijkse kaatspartij. Nadat de familieleden elkaar hadden begroet en eerst van een lekker bakje koffie hadden genomen, was het woord aan oudste neef Jan (Jzn) die iedereen van harte welkom heette en tevens de loting van de parturen bekend maakte. Waarna het woord aan de deelnemende kaatsers was om de strijd met elkaar aan te binden. Door vakantie, werk en blessures konden een aantal vaste deelnemers dit jaar niet meedoen en waren er nu zes parturen die verdeeld over twee poules de strijd met elkaar aanbonden.

 

Age Tichelaar met de winnares.

En strijd werd het want vaders verliezen nu eenmaal niet graag van hun kinderen, maar ook broers en zusters en neven en nichten verliezen niet graag van elkaar, zodat er fel om de punten werd gestreden wat menige keer ook nog een humoristische kwinkslag naar elkaar tot gevolg had. En liep de strijd om de punten soms even te hoog op dan was daar natuurlijk altijd scheidsrechter Age Tichelaar die streng maar rechtvaardig dan de beslissing nam en dit werd dan zonder morren geaccepteerd want Age heeft altijd gelijk.

 

In de A poule streden de parturen 1, 2 en 3 en dit leverde na twee omlopen kaatsen op dat partuur 1 (Angela, Cerise en Daniel) zich kon gaan richten op de strijd om de vijfde en zesde plaats. En dat de parturen 2 (Tracey, Savannah en Gerard) en 3 (Arantxa, Jurgen en Steven) gingen uitmaken wie in de finale kwam.

Dit werd een hele open wedstrijd met in alle eersten een 6-6 stand, maar uiteindelijk werd de strijd dan toch in het voordeel van partuur 3 beslist, zodat zij zich konden gaan opmaken voor de finale en partuur 2 niets anders restte dan de strijd om de derde en vierde plaats.

 

In de B poule bonden de parturen 4, 5 en 6 de strijd met elkaar aan en hier was het partuur 4 (Bobbie, Miranda en Laura) dat zich met de strijd om plaats vijf en zes tevreden moest stellen. De parturen 5 (Jeanet, Pieter en Jan) en 6 (Martin, Tjarda en Jolan) gingen hier uitmaken wie er finalist werd.

En in deze strijd om een finaleplaats bleek maar weer eens dat zonder geluk niemand wel vaart want tweemaal werd er op de stand 6-6 een bal die de kaats voorbij leek te gaan, per ongeluk door de voet of rug van een kaatser uit het andere perk gekeerd, waardoor de kaats niet voorbij werd geslagen en het eerst naar partuur 5 ging en de pech voor partuur 6 was want anders had dit mogelijk een andere winnaar opgeleverd. Partuur 5 wist deze strijd te winnen en plaatste zich voor de finale waarin partuur 3 de tegenstander werd en partuur 6 restte nu niets anders dan de strijd om het brons tegen partuur 2.

 

De strijd om de vijfde en zesde plaats was vrij eentonig en het deze keer niet op trainingskamp gaan van de nestor van het partuur Bobbie "UB" Helvrich had dus danig gevolgen voor hem en zijn maten, maar volgend jaar komt hij naar eigen zeggen sterker dan ooit terug en zal iedereen versteld doen staan van zijn comeback.

De partij om de derde en vierde plaats was zeer spannend en ging gelijk op waarbij om en om een eerst werd gepakt, maar op de stand van 5-5 en 4-6 was het Jolan die met een bovenslag de partij besliste en het brons dus voor partuur 6 was.

 

Ook de finale was van hoog niveau en zeer spannend. Bijna alle eersten werden met 6-6 beslist, maar toen op 3-4 6-6 partuur 3 de kaats niet wist te passeren sloeg partuur 5 het gat en wist het op 3-5 en 6-6 de partij te beslissen en deze editie van de familie Helvrich partij te beslissen.

 

Na eerst even te hebben genoten van een hapje en een drankje kon neef Jan na eerst de sponsoren en vrijwilligers te hebben bedankt, de volgende uitslag bekend maken:

6e prijs: Bobbie Helvrich jr., Miranda v.d. Oord-Helvrich, Laura Helvrich

5e prijs: Cerise Helvrich, Angela Helvrich, Daniel Matakupan

4e prijs: Tracey Helvrich, Savannah Boersma, Gerard "Karre" Rutten

3e prijs: Martin Helvrich, Tjarda Helvrich, Jolan vd Oord, Robert Hoek (viel hier later in voor de geblesseerde Martin)

2e prijs: Arantxa Helvrich, Jurgen Welles, Steven Veltman

1e prijs: Jeanet Helvrich, Pieter Wiegersma, Jan Toering

 

De familie Helvrich partij heeft ook nog een aantal speciale prijzen en deze werden uitgereikt door Rita Bouma-Helvrich, Jan Helvrich en Age Tichelaar.

Koning: Tetze Helvrich Beker, Jeanet Helvrich

Strijdlustigste kaatser: Jelle Helvrich sr Beker, Arantxa Helvrich

Beste dame van de partij: Obbe Helvrich beker, Savannah Boersma

|Doorsturen