Sport

Ervaring wint van talent tijdens Harlingen Masters 2022

In de bespiegelingen vooraf werden de meeste kansen op het Harlinger Golfkampioenschap toegedicht aan de talentvolle nieuwe golfers. Met hun nog relatief hoge handicap werden zij in staat geacht de meeste wedstrijdpunten te scoren en daarmee konden ze het de meer ervaren golfers wel eens heel lastig gaan maken. Misschien komt dat ook nog, maar tijdens de editie van 2022 wist de routine en ervaring het toch nog weer te winnen van het aanstormende talent. Het heeft er daarbij alle schijn van dat dit met name voortkomt uit het gebrek aan wedstrijdervaring bij de nieuwe golfers. Onder vrijblijvende omstandigheden golfen en werken aan je handicap is toch heel anders dan de test doorstaan tijdens een echte wedstrijd, laat staan een prestigieus kampioenschap als de Harlingen Masters.

Want prestigieus is de Harlingen Masters zeker. Wat het Lanenkaatsen is voor Harlinger kaatsers, is de Masters voor Harlinger golfers. Het kampioenschap leeft enorm, getuige ook het prachtige deelnemersveld van maar liefst zestig zeer enthousiaste golfers. Het toernooi is zelfs uitgegroeid tot één van de hoogtepunten op de jaarlijkse golfagenda van de Leeuwarder golfbaan De Groene Ster. Een baan overigens die er dankzij de regen van de afgelopen weken inmiddels weer prima bij ligt, ook al maakte de druilerige regen gedurende het eerste uur van de wedstrijd het spelen van ballen die buiten de fairway waren beland best lastig. Het hoort bij een echte golftest, zullen we dan maar zeggen.

Maar belangrijker dan de test, was vooral het enorme enthousiasme waarmee eenieder meedeed en genoot van de wedstrijd, de nazit en het afsluitende diner met prijsuitreiking in het clubhuis.

 

Master Golfer

De strijd om de begeerde titel in de Masterklasse bleek een razend spannende, met maar liefst vijf spelers heel dicht bij elkaar. De nummers een en twee van vorig jaar, Johannes Woudstra en Wim de Keijzer misten op slechts één slag het podium, dat ex-aequo werd bezet door drie spelers met elk 32 punten. Het reglement van de Harlingen Masters voorzag in een oplossing voor deze situatie, waarbij dan de speler met het minste aantal slagen over alle 18 holes als winnaar wordt uitgeroepen. 

Zoals reeds aangehaald, behoren al deze drie deelnemers tot de routiniers met de als derde geëindigde Frank Monfils misschien nog wel als beste voorbeeld. Met 32 punten en 92 slagen bruto oogstte Frank ieders bewondering. Anne Bergsma legde beslag op de tweede plaats, eveneens dus met 32 punten, maar met 90 slagen totaal. En dat waren er vier meer dan de glorieuze winnaar Jan Reier Arends, die dus slechts 86 slagen nodig had om alle 18 holes te bedwingen. Met deze prestatie evenaarde Jan Reier zijn prestatie uit 2017 toen hij ook al eens als winnaar was gekroond.

 

De top tien in deze categorie lage handicappers:

1. Jan Reier Arends          32 punten (86 slagen)

2. Anne Bergsma  32 (90)

3. Frank Monfils  32 (92)

4. Johannes Woudstra       31 (85)

5. Wim de Keijzer 31 (91)

6. Peter Wijbenga 29

7. Bart Mesken     28

8. John Grotenboer           27 (97)

9. Lieuwe Hoitinga           27 (99)

10. Wim Kroon    27 (100)

 

Talent Golfer

Ook in de categorie hogere handicappers won routine en ervaring het overduidelijk van talent. In oudgediende Jetze Pascal kreeg ook deze categorie een glorieuze winnaar. En dat niet alleen vanwege zijn prestatie op deze dag, maar ook mede vanwege zijn comeback als sportman na een voor hem en zijn echtgenote bijzonder zware tijd en strijd tijdens de Covid pandemie. Respect en applaus was zijn deel!

Titelverdediger Arend van der Maas haalde nog wel de top tien, maar kwam toch enkele puntjes tekort voor het podium, waarop Erno Leguijt met 27 punten beslag legde op het zilver en Sjaak Smeding genoegen nam met brons na zijn ronde van 25 punten. De top tien in deze klasse:

1. Jetze Pascal     32

2. Erno Leguijt    27

3. Sjaak Smeding 25

4. Marijke Moralee           24

5. Jacob Roorda   23 (111)

6. Feico Smeding 23 (112)

7. Tjeerd v.d. Meulen        22 (110)

8. Arend v.d. Maas           22 (113)

9. Gerard Jorna                22 (127)

10. IJsbrugt Feenstra         21 (116)

10. Jeannet Haagsma         21 (121)

 

Extra prijzen

Naast het algeheel kampioenschap waren er ook nog extra prijzen te verdienen. Meest in het oog springend is daarbij de Wilfred Boers aanmoedigingsprijs, waarmee het gedachtengoed van de in 2020 overleden mede-initiator in de organisatiegroep van deze Masters in stand wordt gehouden: stimuleer en enthousiasmeer nieuwe golfers om mee te doen en zich thuis te gaan voelen op de golfbaan. Dit jaar werd deze stimuleringsprijs in de wacht gesleept door oud-burgemeester Roel Sluiter die na lange aarzeling toch de stoute schoenen had aangetrokken en zich heldhaftig door de 18 holes heensloeg.

Verder werden er extra prijzen verdeeld op een aantal holes, waarbij de deelnemer met het beste resultaat een fles Bubbels en een bloemetje verdiende: 

Neary Hole 6:      Jetze Pascal

Neary Hole 14:    Frank Monfils

Leary Hole 2:      Arie Drees

Leary Hole 16:    Ief Hiel

 

De prijzen werden uitgereikt door wethouder Paul Schoute die met gepaste Harlinger trots ook deelgenoot was van het gezang dat deelnemer Frans Hoekstra inzette met het ten gehore brengen van het Harlinger volkslied “Mooie Stad aan het Wad”. Het werd uit volle borst meegezongen door alle aanwezigen, niet in het minst tot verbazing en ook wel bewondering door de aanwezige vertegenwoordigers van de golfclub. Zoiets maken ze daar niet vaak mee. Het eindigde nog net niet in een hossende “van-links-naar-rechts”-menigte. Wel bleef het nog lang gezellig op De Groene Ster. 

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda