Sport

Epro-Line kaatspartij met 32 deelnemers

Al ruim 25 jaar is de familie Eelke en Antsje van der Wal uit Heerenveen betrokken bij de kaatspartijen van KV Eendracht. Zij runnen hun bedrijf Epro-Line, een bedrijf gespecialiseerd in kledingbedrukking, beletteringstickers, graveren, autoreclame, reclameborden, sportprijzen, enzovoort. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze partij al jaren de naam Epro-Line Kaatspartij draagt.

Door Ubbo Posthuma

Prijswinnaars Epro-Line partij. (Foto: Ubbo Posthuma)

Ook afgelopen zondag werd deze bijzondere partij weer onder fraaie weersomstandigheden gehouden. Dit onder toeziend oog van Eelke en Antsje. Zestien parturen bonden vanaf 10.00 uur de strijd met elkaar aan, bestaande uit tweetallen man en vrouw. Er werd gekaatst met de zachte bal.

KV Eendracht had zwaar geschut ingezet zoals Age Tichelaar als scheidsrechter, Piet Alberda bediende de telegraaf en was ook niet te beroerd om aan te merken, de bar werd ’s morgens door Jan Nieuwenburg bediend en Yvonne Stam nam ’s middags de honneurs waar. Douwe Broersma is een man die breed inzetbaar is. Deze keer hanteerde hij de microfoon om belangrijke berichten door te geven. Mochten ze bij Radio Veronica nog een diskjockey nodig hebben, dan weet ik een heel goede. Natuurlijk mogen we Henkie Knier ook niet vergeten. Hij verricht vele hand- en spandiensten en wordt rondom het veld bijzonder gewaardeerd, een stille kracht achter de schermen. Ook Henkie deed zelf aan de partij mee, maar raakte er vóór de prijzen sneu af. Mogelijk waren zijn pas aangeschafte en knellende gymschoenen hier debet aan. “Die must voor de tied oek even inlope seun”, vond Age Tichelaar. Of Henkie hier gehoor aan zal geven is niet bekend.

Er waren mooie partijen te zien en de nodige aanhang kon genieten van fraai spel. Menigeen keek met een schuin oogje naar de prachtige kransen die voor de winnaars klaarlagen. Uiteindelijk ging de finalepartij tussen Romy van der Veen en Boudewijn Tulen tegen Samanta Visser en Brian Zeilmaker. Het leek een debacle voor Boudewijn Tulen te worden; 4-1 achter, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Echter Romy en Boudewijn kromden de ruggen en gaven het uiterste dat zij nog in zich hadden. Dit had effect en langzamerhand werd de achterstand weggewerkt. Een bijna bovenmenselijke prestatie helemaal toen de stand 5-4 en 6-4 werd. Iedereen hield de adem in en zelfs Yvonne Stam verliet haar post even om dit bijzondere feit mee te maken. Een ‘vette’ kaats werd door Boudewijn voorbij geslagen, waardoor zij de overwinning alsnog naar zich toe trokken.

De prijzen werden door Jan Nieuwenburg met een toepasselijk woordje uitgereikt. Maar eerst werd de familie Van der Wal toegesproken en hartelijk bedankt voor hun jarenlange sponsoring in de vorm van sportkleding. Antsje van der Wal ontving als dank een fraai boeket bloemen. Ook de vrijwilligers die hun steentje hadden bijgedragen werd lof toegezwaaid.

Uitslag

1) Romy van der Veen en Boudewijn Tulen

2) Samanta Visser en Brian Zeilmaker

3) Froukje van der Werf en Simon Brolsma

3) Nynke Agema en Anne Wind.

Uitslag herkansingsronde

1) Erica kramer en Mike van Dorsselear

2) Kaylee Kwast en Peter Kwast

Komende zondag 12 september vanaf 10.00 uur wordt het zomerseizoen officieel afgesloten met de traditionele Ouder/Kind-partij. Opgave tot vrijdag 10 september 19.00 uur bij Douwe Broersma via 0517-417694 of douwe.broersma@ziggo.nl. Of Stefan Quisenaerts via een appje: 06-27175239.

|Doorsturen

BuienradarAgenda