Sport

Een beetje rommelige Weinstube/Lachende Koe kaatspartij

Een beetje rommelig kon je de Weinstube/Lachende Koe kaatspartij zeker wel noemen. Er waren twaalf parturen opgegeven en maar vlak voor tijd belden een paar af of bleven gewoon weg, zeer onsportief maar wat doe je eraan. En toen had Gerard ‘Kokkel’ Schuyl ook nog de pech dat hij bij de eerste de beste bal diet hij raakte ut skouder uut ut lid had. 

En met een Skelp (arm) verder kaatse gaat niet best. Bij zijn partuur met Hein Kuiken en Ralf van Hurck lootte Baukje Cornelisse bij. Dat was een best partuur vooral die wethouwer Kuiken slag as een wild. Om de premie of niks moesten ze tegen partuur Wiebe van Dijk, Samanta Visser (een oomzegster van Jan Peu Visser uut Franeker) en Foppe Bruunsma ut vriendsje van Baukje uut Arum. En die Foppe sloeg vliegend op en liep betieden as een hazewienhon, goed gesteund door Samanta Visser, die hur vijfde partij kaatste. Ut wudde 5 omme niks voor partuur Bruunsma maar toen werden Kuiken en sien maten wakker. Ze kwamen terug tot 5 om 4 maar verloren door een zitbal van Foppe op 6-4.

Best partuur was ook Bertus Leunge jr , Frans Leunge en Broer Zaagemans, zij verloren in de eerste omloop al. Dat kwam vooral deur poer min kaatsen van Zaagemans en oek deurdat Bertus Leunge een keer struukelde en met sien hasses tussen de terrasstoelen lag en licht blesseerd raakte.

Een andere halve finale ging tussen Dianne Draaisma, Gerard ‘Viskarre’ Rutten en Boudewijn Tule teugen Willem Zeilmaker, Michel v.d. Ploeg en Jelco Boschma. En terwiel de Viskarre nog gien Skippybal rake kon sloeg Boudewijn Tule de een na de andere de wereld uut, en ze hadden in Dianne Draaisma oek nog een die opsloeg, en ze was ze wis as de bank? Jelco Boschma deed nog wat nuvere slagen over de hasses maar oek dat hielp niet.

De finale tussen de parturen Samanta Visser c.s. en Dianne Draaisma c.s. was gauw gebeurd. Foppe Bruunsma was uut de lieken en dat meiske Samanta kon ut alleen oek niet winne natuurlijk. En die Van Diek ston urbij en keek urna, ut wudde 5-1 en 6-4 toen sloeg die Viskarre eindelijk een kaats voorbij, wel met de voest trouwens.

De finale in de verliezersronde ging tussen Mariska Miedema, Nynke Adema en Michel de Jong tegen Agnes Engelsma, Rick Alberda en Peter de Witte. Een spannende partij waarin Peter de Witte zich ontpopte as een laatbloeiend talent. Menig bal sloeg ie boven, as ie um in de die grote klauwen van um kreeg temesen. Sien maten Rick en Agnes waren de echte talenten maar ut bleef lang spannend. Partuur Mariska Miedema c.s. hielden goed stand het werd 5 eersten geliek en 6-4 voor partuur Engelsma en toen viel pas de beslissende slag. Partuur Engelsma c.s. werden hier dus de winnaar.

Scheids Age Tichelaar kreeg na afloop een bos prachtige gladiolen en dat kreeg de algehele leider Willem Noorloos ook, over sien kaatsen zegge we niks.

Dank aan de sponsoren de Lachende Koe, Top Vlonder Planken van P Beuker en ook aan de kv Eendracht. Het werd al met al nog een leuke partij met een fijne nazit en het weer zat ontzettend mee.

 

Winnaars

1. Dianne Draaisma,  Gerard Rutten, Boudewijn Tule

2. Wiebe van Dijk, Samanta Visser, Folkert Bruinsma

Verliezers

1. Agnes Engelsma, Peter de Witte, Rick Alberda

2. Mariska Miedema, Nynke Adema, Michel de Jong

|Doorsturen

BuienradarAgenda