Sport

Davy de Haan, Mike Vlieger en Nina Helvrich winnen spannende ledenpartij

Na de Hotze Schuil Partij van zondag was de jeugd op dinsdag aan de beurt voor een ledenpartij. Er stonden 5 parturen op de lijst. Er werd een halve competitie gekaatst en er werd met de zachte bal gespeeld, zodat iedereen mee kon doen. Het was een prachtig gezicht hoe enthousiast iedereen was. Er was veel tussenspel doordat de ballen hoog stuiten en er veel trik-trak situaties te zien waren. Bovendien waren bijna alle partijen erg spannend. De wedstrijd werd in het veld goed geleid en ook begeleid door Age Tichelaar en Tjibbina Postma.

 

In de eerste drie speelronden eindigden drie partijen pas op 5-5 en drie op 5-4. Daarna was er even een korte pauze, waarin de jeugd even kon eten en drinken. Dit kregen ze aangeboden door de kaatsvereniging. De wedstrijd was om 16.30 uur begonnen en zo rond 18.00 uur had iedereen wel trek gekregen. Jan Nieuwenburg had het toen even druk in de kantine.

De wedstrijden in de volgende ronde waren weer net zo spannend als daarvoor en het was na deze vierde ronde nog niet te voorspellen welk partuur er zou gaan winnen. Er waren nog vier kanshebbers op een prijs en dus veel spanning voor de laatste ronde.

Het partuur van Davy de Haan, Mike Vlieger en Nina Helvrich had alle drie partijen gewonnen en zij moesten het opnemen tegen het partuur van Emma Jeeninga, Lars Helvrich en Vincent Breidenbach (ingevallen voor de zieke Luca Broekhuizen). Zij hadden twee keer gewonnen en één keer verloren met 5-5 en 6-6.

Deze partij verliep vrij eenzijdig in het voordeel van het partuur van Davy de Haan. Davy kaatste geweldig, zowel aan de opslag als in het perk, en zijn partuur werd ook de winnaar van de dag door met 5-2 en 6-4 deze partij te winnen. Het partuur van Emma Jeeninga verspeelde hierdoor de kans op een prijs. In het andere perk kon daardoor worden gestreden om de tweede prijs en die wedstrijd werd gewonnen door het partuur van Jordy de Haan, Justin Mulder en Jutta Wolbers. Zij wisten het partuur van Koos Jorna, Damian Duursma en Ype van der Veen te verslaan met 5-3 en 6-4. Het partuur van Jordy de Haan had drie keer gewonnen en één keer verloren met 5-5 van zijn broer Davy.

De prijzen konden daarna worden uitgereikt door Simon de Groot, die daarbij werd geassisteerd door Douwe Broersma. De parturen die geen prijs hadden gewonnen kregen allemaal een medaille uitgereikt, als herinnering aan deze partij.

 

Uitslag:

1 Davy de Haan, Mike Vlieger en Nina Helvrich

2 Jordy de Haan, Justin Mulder en Jutta Wolbers

|Doorsturen